Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 221/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 listopada 2009r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 5/3


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 221/2009

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 02 listopada 2009r.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 5/3

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz 1241/ art. 35 ust .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369 i Nr 220 poz. 1412, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340/, § 17 ust. 1, 2, 4, 5 i 9 Uchwały Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2004r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu /opublikowanej w Dz. U. Woj. Zach. Nr 104 poz. 2361 z 24 grudnia 2004r./, zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 99% wartości lokalu mieszkalnego i udziału w działce położonego w Goleniowie przy ulicy Szczecińskiej 5/3

zbywanego na rzecz najemców Państwa Danuty i Zenona Bembnowskich.

Przy wpłacie jednorazowej zastosowano ulgi:

  • z tytułu wieku budynku mieszkalnego

  • w wysokości 40% wartości elementów remontowanych,

  • w wysokości 90% wartości elementów nie remontowanych,

- w wysokości 20% za lata zamieszkiwania,

- w wysokości 15% za równoczesną sprzedaż wszystkich lokali w budynku.

Łączna wysokość zastosowanych bonifikat nie może przekroczyć 99% wartości szacunkowej nieruchomości.

§ 2. Jeżeli nabywcy nieruchomości zbędą nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, są zobowiązani do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 07-01-2010 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2010 11:54