Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-23 07:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2014-04-23 07:59
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2014-04-23 08:00
dokument Projekt uchwały w sprawie woli ustanowienia Świętego Jerzego Patronem Miasta Goleniowa 2014-04-23 08:04
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-04-23 08:06
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie Gminy Goleniów 2014-04-23 08:07
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2014-04-23 08:08
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Łozienica 2014-04-23 08:08
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granicy gminy Goleniów 2014-04-23 08:10
dokument Podjęcie stanowiska przez Radę Miejską w Goleniowie w sprawie pisma złożonego przez sołtysa wsi Mosty Osiedle w sprawie możliwości powołania świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosty Osiedle 2014-04-23 08:13
dokument Sprawozdanie finansowe Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za 2013 rok 2014-04-23 08:14
dokument Sprawozdanie finansowe Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2013 2014-04-23 08:14
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów w 2013 roku 2014-04-23 08:15
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów w 2013 roku 2014-04-23 08:16