Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2013 2014-06-18 14:23
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-18 14:25
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-06-18 14:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2014-06-18 14:27
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2014-06-18 14:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-06-18 14:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2014-06-18 14:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomościach położonych w Goleniowie, przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-06-18 14:31
Projekt uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2014-06-18 14:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/486/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 września 2002r. w sprawie nadania nazw ulicom w Rurzycy 2014-06-18 14:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom: Skryta, Odległa, Zaciszna i Bukowa we wsi Rurzyca 2014-06-18 14:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/221/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i zmiany nazwy ulicy w obrębie 1 miasta Goleniów 2014-06-18 14:36
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa 2014-06-18 14:38
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nadwyżki pieniędzy uzyskanej przez gminę od mieszkańców w ramach opłat za odpady komunalne 2014-06-18 14:38
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej dotacji na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i schroniska dla osób bezdomnych przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica" w Kliniskach Wielkich 2014-06-18 14:39
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej inwestycji na targowisku miejskim w Goleniowie 2014-06-18 14:40
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za rok 2013 2014-06-18 14:41
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Goleniów w 2013 roku 2014-06-18 14:41