herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 26.06.2014 r. została wydana decyzja nr 11/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci oświetlenia ulicznego, tj. ułożeniu kabla oświetleniowego oraz posadowienia słupów oświetleniowych, na terenie działek nr 78 obręb 6, oraz działek nr 11/3 i 13 obręb 7 miasta Goleniów.