Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 sierpnia 2014r. w sprawie rozłożenia na rat ceny sprzedaży nieruchomości połozonej w obrębie Glewice 1


ZARZĄDZENIE Nr 202/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 08 sierpnia 2014r.

w sprawie : w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Glewice 1.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 oraz art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r. Poz. 518/ i § 7 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu, zmienionej Uchwałą Nr XL/519/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010r., zarządzam co następuje:

§ 1. Łączna cena zbywanej nieruchomości położonej w obrębie Glewice 1 wynosi 41.043,56zł (czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy).

Podatek VAT od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Powyższa kwota płatna jest w następujący sposób :

- I rata w wysokości 20% ustalonej ceny sprzedaży tj. 8.208,71zł (osiem tysięcy dwieście osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) + podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży płatne są przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostała kwota 32.834,85zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy) płatna będzie w 10 ratach rocznych tj. 9 rat x 3.290zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych i 1 rata x 3.224,85zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

Raty winny zostać zapłacone do dnia 15 marca każdego roku, począwszy od roku 2015.

§ 2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Należność gminy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-08-2014 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2014 09:27