Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półroczu 2014 r. 2014-09-17 10:31
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-17 10:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2014-09-17 10:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2014-09-17 10:21
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-09-17 10:22
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2014 r. 2014-09-17 10:23
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis 2014-09-17 10:24
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2014-09-17 10:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Goleniów 2014-09-17 10:25
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2014-09-17 10:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Krzewno oraz w obrębach nr 7 i nr 8 miasta Goleniowa 2014-09-17 10:26
Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2014-09-17 10:28
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej ochrony środowiska 2014-09-17 10:29
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania wniosku z 27 czerwca 2012 r. 2014-09-17 10:29
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania wniosku odnośnie ustawy o ochronie zwierząt 2014-09-17 10:30
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej informacji o rodzajach alarmów i sygnałach alarmowych 2014-09-17 10:31