Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w wydziale finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku
e) nieposzlakowana opinia
a) wykształcenie minimum średnie z trzyletnim stażem pracy (preferowany w administracji publicznej)

2. Wymagania dodatkowe:
a) wiedza w zakresie przepisów: Ordynacja Podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) znajomość  zagadnień dotyczących egzekucji w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami,
c) bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet), znajomość programów SIGID.

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) referencje – jeżeli takowe posiada,
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w terminie do dnia  06.10.2014 do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201)”.

---

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań  można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 91 46 98 220.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 24-09-2014 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2014 09:37