herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m, w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych: 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów - 8 oraz działki nr 3 w obrębie Goleniów - 10.