herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o nadaniu decyzji nr 81/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie części ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem dla zadania "Realizacja całości ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę pieszo-jezdną z terenem dzielnicy produkcyjnej" na działkach nr 1/24 obręb 0009 i nr 1/8 obręb 0010 miasto Goleniów, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych