herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie części ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, na terenie działek o numerach geodezyjnych 188 i 1/23 w obrębie Goleniów - 9 oraz działki numer 1/9 w obrębie Goleniów - 10