herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego tj.: części budynku do siątkówki i części budynku do gry w tenisa oraz budowy miejsc parkingowych wraz z dojściami i dojazdami do obsługi całego kompleksu sportowego, oraz z urządzeniami budowlanymi i na terenie działek o numerach geodezyjnych 1/3 i 1/4 w obrębie Goleniów - 10