Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

  2. odczytanie porządku obrad sesji;

  3. przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 września 2014 r.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2013-2014 oraz raport z monitoringu Strategii.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Wolne wnioski.

 4. Projekty uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2014 r.;

  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026;

  3. obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2015;

  4. ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2015;

  5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015;

  6. opłaty targowej;

  7. ustalenia zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich położonych w Goleniowie;

  8. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok”;

  9. przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2015 rok”;

  10. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;

  11. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów;

  12. ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I”;

  13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica;

  14. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów.

 1. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Informacje dotyczące analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

 3. Informacje o działalności między sesjami:

   1. Burmistrza Gminy;

   2. Komisji Rady Miejskiej;

   3. Przewodniczącego Rady.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 22-10-2014 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2014 12:02