Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2013-2014 oraz raport z monitoringu Strategii 2014-10-22 12:17
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-10-22 12:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2014-10-22 12:05
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2015 2014-10-22 12:06
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2015 2014-10-22 12:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-10-22 12:07
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2014-10-22 12:08
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich położonych w Goleniowie 2014-10-22 12:09
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok" 2014-10-22 12:10
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2015 rok" 2014-10-22 12:11
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2014-10-22 12:12
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2014-10-22 12:12
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2014-10-22 12:13
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2014-10-22 12:14
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2014-10-22 12:17