Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 309/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej 2c/3 w Goleniowie


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 309/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 listopada 2014r.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy

ul.Grunwaldzkiej 2c/3 w Goleniowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072/ art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r. Poz. 518/, § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 i § 5 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXVIII/483/10 z dnia 10 lutego 2010r w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków stanowiących własność Gminy Goleniów oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej/opublikowanej w Dz. U. Woj. Zach. z 2010r, Nr 26, poz. 579, poz. 659, poz. 805, poz. 906/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 90% wartości szacunkowej lokalu mieszkalnego i pierwszej opłaty za udział w gruncie położonym

w Goleniowie przy ul.Grunwaldzkiej 2c/3 zbywanego na rzecz najemców.

Przy wpłacie jednorazowej zastosowano ulgi:

  • w wysokości 75% z tytułu wieku budynku mieszkalnego,

  • w wysokości 18% za lata zamieszkiwania.

Łączna wysokość zastosowanych bonifikat nie może przekroczyć 90% wartości szacunkowej lokalu.

§ 2. Jeżeli nabywcy nieruchomości zbędą nieruchomość lub wykorzystają ją na inne

cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia

jej nabycia, są zobowiązani do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej

waloryzacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 21-11-2014 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2014 14:15