herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 31października 2014 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 ? 14+000 na terenie działek nr: obręb geodezyjny Modrzewie ? 1093/3,1094/3,1174, obręb geodezyjny nr 6 w Goleniów ? 27/8,27/9,28,29,31/2. Planowana inwestycja związana jest z budową obiektu ochrony przeciwpowodziowej w postaci ścianki szczelnej wraz z elementami towarzyszącymi nad rzeką Iną.

WPNS.6733.64.2014.KB                                           Goleniów, dnia 31 października 2014r.

 

 

 

      OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOLENIOWA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

 

Burmistrz Goleniowa zawiadamia,

 

że w dniu 31października 2014 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000 na terenie działek nr:

obręb geodezyjny Modrzewie – 1093/3,1094/3,1174,

obręb geodezyjny nr 6 w Goleniów – 27/8,27/9,28,29,31/2.

Planowana inwestycja związana jest z budową obiektu ochrony przeciwpowodziowej w postaci ścianki szczelnej wraz z elementami towarzyszącymi nad rzeką Iną.

na wniosek:

Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

 

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 26-11-2014 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 26-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2014 10:28