herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zawiadomienie z up. Burmistrza Nowogarduo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 36, na terenie działki o nr geodezyjnym 89/1 w obrębie Goleniów - 7