herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji nr 21/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, tj. ścieżek linowo drewnianych - "małpi gaj", budynku socjalno-biurowego, miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych (do nauki przepisów ruchu drogowego), wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dojściami i dojazdami, na terenie działki nr 1/2 w obrębie Goleniów - 10