herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2014r. została wydana decyzja P- 72 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem przy ul. Poniatowskiego na terenie działek nr 241/1 i 248 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie.

WPNS.6733.80.2014.MSZ                                                                                                                                         Goleniów, dnia 19 grudnia 2014r.

 

 

 

                         OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

 

Burmistrz Goleniowa zawiadamia,

 

że w dniu 19 grudnia 2014r. została wydana decyzja P- 72 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem przy ul. Poniatowskiego na terenie działek nr 241/1 i 248 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie.

na wniosek : Burmistrza Nowogardu

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 233).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 22-12-2014 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szachniuk 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2014 09:20