herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 180 mb na ternie działek nr 32/3 i 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo - zgodnie z załącznikiem graficznym ? poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania.

 

WPNS.6733.92.2014.KB                                                                                                                                                      Goleniów, dnia 05 stycznia 2015r.

 

 

                                                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012, poz. 647 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 180 mb na ternie działek nr 32/3 i 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo - zgodnie z załącznikiem graficznym – poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w w Biurze Obsługi Interesanta oraz sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 05-01-2015 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 05-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2015 12:19