herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 31 grudnia 2014r. została wyudana decyzjia nr 27/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o nr geodezyjnych 452/7, 452/11, 459, 460 w obebie Goleniów -5 oraz 67/3 w obrębie Goleniów-6.