Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE - o wydaniu postanowienia w sprawie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna - Etap II - od zjazdu do miejscowości Komarowo do ul. Żeglarskiej w m. Lubczyna,

WPNS.6220.30.2014.JC

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek Pana Radosława Żarkiewicza pełnomocnika Gminy Goleniów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna - Etap II - od zjazdu do miejscowości Komarowo do ul. Żeglarskiej w m. Lubczyna,

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu stycznia 16 stycznia 2015r., pod znakiem: WPNS.6220.30.2014.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników1 ), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 27-01-2015 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2015 15:38