herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 marca 2015 r. została wydana decyzja P-7 zmieniająca decyzję P-8 z dnia 25 stycznia 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie obiektów sportowych ? zamierzenie inwestycyjne pn: ?Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie w oparciu o plany projektu ?Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? na terenie działek nr: 155/3, 431 i część działki 432 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna.

WPNS.6733.78.2009.KB Goleniów, dnia 09 marca 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),

 

Burmistrz Goleniowa zawiadamia,

 

że w dniu 09 marca 2015 r. została wydana decyzja P-7 zmieniająca decyzję P-8 z dnia 25 stycznia 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie obiektów sportowych – zamierzenie inwestycyjne pn: „Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie w oparciu o plany projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski „ na terenie działek nr: 155/3, 431 i część działki 432 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna.

na wniosek: Gmina Goleniów

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 11-03-2015 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 11-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2015 10:19