Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz potrzeby w zakresie wspierania rodziny na terenie Gminy Goleniów 2015-03-19 08:54
dokument Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły d/s nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2015-03-19 08:55
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2015-03-19 08:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2015 rok" 2015-03-19 08:56
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Goleniów 2015-03-19 08:56
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie 2015-03-19 08:57
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Goleniów 2015-03-19 08:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Goleniów 2015-03-19 08:58
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-03-19 08:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Helenów oraz ustalenia ich trybu 2015-03-19 08:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-03-19 09:00
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2015 rok 2015-03-19 09:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości 2015-03-19 09:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-03-19 09:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-03-19 09:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-03-19 09:02
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 21.01.2015 r. 2015-03-19 09:03