Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 10 kwietnia 2015r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:?Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?.

WPNS.6220.16.2012.JC                                                                                                                                                                                                    Goleniów, dnia 13 kwietnia 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

GMINY GOLENIÓW

 

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW ZAWIADAMIA,

 

że w dniu 10 kwietnia 2015r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo” oraz „Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 – 3 +200”.

na wniosek: Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 234).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 14-04-2015 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2015 14:24