Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 2015-04-23 08:10
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 2015-04-23 08:11
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2014 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Goleniów 2015-04-23 08:11
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury w 2014 r. 2015-04-23 08:11
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie za rok 2014 2015-04-23 08:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2014 2015-04-23 08:14
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie znajdującej się na osiedlu Helenów przy ul. Jodłowej 33 oraz zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2015-04-23 08:15
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2014 2015-04-23 08:20
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-04-23 08:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Fabrycznej 14 2015-04-23 08:22
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w Mostach obejmującej obszary w obrębie ewidencyjnym Glewice 2 i Burowo 2015-04-23 08:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goleniów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 2015-04-23 08:24
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-23 08:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025 2015-04-23 08:24
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych 2015-04-23 08:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2015-04-23 08:26
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Goleniowskiej Karty Rodziny" 2015-04-23 08:26
Stanowisko w sprawie apelu do Pani Premier Ewy Kopacz - Prezesa Rady Ministrów dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 3 z drogą powiatową 0708Z w miejscowości Kliniska Wielkie oraz węzła drogowego "Rzęśnica" na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 z drogą wojewódzką 142 - rozjazd Chociwel 2015-04-23 08:41
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów jako właściciela w zakresie nieprawidłowości na targowisku przy ul. Matejki w Goleniowie 2015-04-23 08:27
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 27.10.2014 r. 2015-04-23 08:28
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej komercyjnego wykorzystywania majątku gminnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie 2015-04-23 08:29