Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej


BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wykształcenie wyższe z trzyletnim stażem pracy

  7. preferowana specjalność budownictwo drogowe lub elektroenergetyczne

  8. preferowane uprawnienia budowlane w wyżej wymienionych specjalnościach

  9. preferowane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i remontów

2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  1. wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny,

  2. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowie,

  3. bardzo dobra obsługa komputera.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w terminie do dnia 16.06.2015 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 270.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 03-06-2015 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2015 09:47