herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

 

Zarządzenie nr 238/2017

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 06 września 2017r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935/ oraz art. 35 ust .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017r. poz. 820/ zarządzam co następuje:

 

§1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie nr 6 miasta Goleniów przy ul.Nadrzecznej stanowiących własność Gminy Goleniów zgodnie z wykazem: WPNS.0051.81 .2017.AM, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4. Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 06-09-2017 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Miturska 06-09-2017 11:34