herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZARZĄDZENIE NR 241/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r


Zarządzenie nr 241/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 września 2018r.

w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r.

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r., poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1669) oraz § 7 ust.1 i 2 uchwały nr XXXVII/456/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się układ wykonawczy do dochodów wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/559/18 z dnia 5 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się układ wykonawczy do dochodów wprowadzonych Zarządzeniem nr 235/2018 z dnia 17 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się układ wykonawczy do dochodów wprowadzonych Zarządzeniem nr 236/2018 z dnia 19 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się układ wykonawczy do dochodów wprowadzonych Zarządzeniem nr 239/2018 z dnia 27 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się układ wykonawczy do wydatków wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/559/18 z dnia 5 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się układ wykonawczy do wydatków wprowadzonych Zarządzeniem nr 230/2018 z dnia 11 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się układ wykonawczy do wydatków wprowadzonych Zarządzeniem nr 235/2018 z dnia 17 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Ustala się układ wykonawczy do wydatków wprowadzonych Zarządzeniem nr 236/2018 z dnia 19 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala się układ wykonawczy do wydatków wprowadzonych Zarządzeniem nr 239/2018 z dnia 27 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Ustala się układ wykonawczy do wydatków wprowadzonych Zarządzeniem nr 240/2018 z dnia 28 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 09-10-2018 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 28-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 12-10-2018 08:42