Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zajko Krzysztof

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 29.11.2018 r.
II sesja RM 

Mam taki wniosek do Pana Burmistrza, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, chodzi mi o sprawę goleniowskiego szpitala, żeby Pan Burmistrz podjął rozmowę z Prezesem Szpitala na temat sytuacji goleniowskiego szpitala. Jesteśmy przed uchwaleniem budżetu i być może, nie chcę wybiegać do przodu, ale być może powodowałoby jakieś zobowiązania finansowe ze strony Gminy. Chcielibyśmy się zapytać, gdzie jest szpital, w którym miejscu, jak wygląda sytuacja. Jakby Pan Burmistrz mógł się spotkać z Panem Prezesem, bądź zaprosić go na następną sesję, żeby Pan Prezes przedstawił sytuację szpitala, bo jest to dla wielu mieszkańców Gminy Goleniów bardzo istotna sprawa. Prosiłbym taką informację na forum Rady przedstawić.

 
2. 29.11.2018 r.
II sesja RM 
Dostajemy komunikaty dotyczące braku wody. Jest to takie niepokojące i wynika z tego, że pół Gminy, jak nie więcej nie ma wody, razem łącznie z Goleniowem. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Tomasz Banach. 
3.

12.12.2018 r.

Stałe komisje 

Przekazał, iż chciałby zwrócić uwagę na ul. Maszewską w Goleniowie. Zauważył, że podczas opadów deszczu pojawiają się koleiny w tej nowej, potrzebnej inwestycji. Woda płynie koleinami, które skutecznie omijają studzienki. Rozumie, że inwestycja jest jeszcze w ramach gwarancji i robiąc przegląd gwarancyjny prosiłby o zwrócenie uwagi i przeanalizowanie tego faktu, bo coś się dzieje. Robią się koleiny i ta woda, która miała być odbierana przez kanalizację deszczową nie jest odbierana. Są dwa strumienie. Jeden płynie przy krawężniku, a drugi po tej koleinie, która omija kanalizację deszczową.  
4.

19.12.2018 r.

III sesja RM

Radny złożył interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/19338.dhtml Odpowiedź 
5.

21.01.2019 r.

Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym kierunków rozwoju infrastruktury sportowej w Gminie Goleniów na lata 2019 -2023 i realizacją działania 5.1.3. Budowa i modernizacja sieci szlaków i ścieżek dla turystyki rowerowej i proponowanych kierunków wniósł o rozważenie możliwości podziału na dwa etapy budowy ścieżki rowerowej do miejscowości Żółwia Błoć. Pierwszy etap ścieżki zaproponował, aby był do Żółwiej Błoci, drugi etap poprzez miejscowość Miękowo do miejscowości Białuń. Odpowiedź
6

21.01.2019 r.

Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Poprosił o informację na temat zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w szkołach na terenie Gminy Goleniów. Odpowiedź
7. 30.01.2019 r.
V sesja RM 
W nawiązaniu do złożonej w dniu 19 grudnia 2018 r. interpelacji w sprawie sporządzenia inwentaryzacji niebezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie i otrzymaną odpowiedzią chciałbym ustalić istotę złożonej interpelacji, gdyż odpowiedź którą otrzymałem w tej sprawie nie wyczerpuje głównego celu – jakim jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i wokół nich w Gminie Goleniów. Dlatego wnoszę ponownie o sporządzenie profesjonalnego audytu, sprawdzenia, raportu lub innej formy opracowania do oceny przez Pana Burmistrza stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmującego m.in. zasadność usytuowania, prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego, czy też kluczowego elementu jakim jest skuteczne oświetlenie przejść dla pieszych. Jako modelowy przykład przejść dla pieszych w mojej ocenie należy uznać realizację przejść dla pieszych w ciągu ul. Maszewskiej w Goleniowie. Moją intencja nie jest wskazywanie subiektywnych odczuć, co do niebezpiecznych przejść dla pieszych, ale opracowanie profesjonalnego, systemowego opracowania wskazującego miejsca wymagające poprawy, a na bazie takiego opracowania przedstawienie harmonogramu działań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że przejścia dla pieszych usytuowane w różnych miejscach Gminy posiadają swoich zarządców i właścicieli innych niż Gmina Goleniów. Stąd też tak ważne jest opracowanie w/w dokumentu, aby na podstawie wniosków wypływających z takiego opracowania przedstawić własny plan działania oraz zwrócić się do właściwych adresatów z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na wskazanych w opracowaniu przejściach. Jestem przekonany, że sprawy bezpieczeństwa należą do priorytetów działalności Pana Burmistrza, dlatego proszę o podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo w tym zakresiei przedstawienie harmonogramu działań w tej sprawie. Odpowiedź
8. 27.03.2019 r. VII sesja RM Ja mam wniosek do Pana Burmistrza o udzielenie informacji na temat rozmów ze Starostwem Powiatowym, z Panem Starostą w sprawie współpracy dotyczącej sytuacji szpitala goleniowskiego. Taką informację na spotkaniu 07 marca żeśmy od Prezesa Szpitala otrzymali, że toczą się rozmowy między Panem Burmistrzem, a Panem Starostą.   Stąd też bym prosił o pisemną informację, co do zakresu i postępu tych rozmów. Odpowiedź
9. 24.04.2019 r. VII sesja RM Ja mam dwa wnioski. Pierwszy, o który prosiła Pani sołtys z Krępska, aby wyczyścić pobocze drogi w ul. Cichej z samosiejek, ponieważ jest nieprzejezdna. Odpowiedź
10. 24.04.2019 r. VII sesja RM Wracam do wniosku z poprzedniej sesji, gdzie pytałem Pana Burmistrza o sytuację goleniowskiego szpitala. Pan Burmistrz mi odpowiedział, cytuję: „Rozmowy dotyczące sytuacji finansowej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie pomiędzy mną a Starostą Goleniowskim miały charakter nieoficjalny i niewiążący. Wymieniliśmy opinię na temat aktualnej sytuacji”. W związku z tym, że sytuacja szpitala jest dynamiczna, nie ma już Pana Prezesa ówczesnego, kiedy myśmy 07 marca się spotykali, prosiłbym, aby Pan Burmistrz spotkał się oficjalnie z Panem Starostą i poinformował Wysoką Radę o tym, co ze szpitalem w Goleniowie. W Kamieniu już słyszymy, że oddziały co niektóre są pozamykane, że Goleniów ma to przyjmować i z dużym niepokojem trzeba patrzeć na sytuację szpitala i przynajmniej na tym etapie ją monitorować i w razie czego prowadzić rozmowy w tym zakresie. Odpowiedź
11. 11.06.2019r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniósł, aby w przyszłości, w sprawozdaniu z realizacji „Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi”, podana została liczba osób, która wzięła udział w tych programach, ponieważ w w/w sprawozdaniu brakuje informacji, ile osób skorzystało z tego rodzaju pomocy. Odpowiedź
12. 28.08.2019 r. XI sesja RM Mam kilka wniosków. Pierwszy, powtarzam go z sesji kwietniowej, o podjęcie rozmów przez Pana Burmistrza na temat spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Nie wiemy, co się dzieje. Sytuacja z takich doniesień prasowych i nieoficjalnych jest trudna. Pan Burmistrz odpisał mi, że: „jest otwarty na podjęcie rozmów na temat sytuacji spółki. Jednak inicjatywa podjęcia rozmów powinna leżeć po stronie organu właścicielskiego, a nie mojej”, podpisał Robert Krupowicz. Ja myślę, że Pan Burmistrz w wielu innych zagadnieniach, ścieżek, czy innych zadań inwestycyjnych sam występuje do Pana Starosty i to jest właściwe. I w tym przypadku też chciałbym, aby tak się stało, aby zaprosił Pana Starostę na spotkanie w sprawie rozmowy na temat goleniowskiego szpitala. Odpowiedź
13. 28.08.2019 r. XI sesja RM W związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Goleniowie widoczny jest brak miejsc parkingowych. Stąd wnioskuję, aby do budżetu wprowadzić takie zadanie, jak rozbudowa parkingu przy cmentarzu w Goleniowie. Odpowiedź
14. 28.08.2019 r. XI sesja RM Kolejny wniosek o zabezpieczenie środków na realizację koncepcji „Serca Miasta”. Niedługo już będziemy mieli 10 lat, gdy ten temat leży odłogiem. Odpowiedź
15. 28.08.2019 r. XI sesja RM Na czerwcowym wspólnym posiedzeniu komisji zgłaszałem postulat odnowienia znaków poziomych na drodze z Miękowa do Goleniowa. Tam teraz odbywa się zwężony ruch w weekendy, kiedy jest zablokowana S3 i S6. Brak tych linii poziomych skrajnych jezdni stwarza duże niebezpieczeństwo. Prosiłbym o wystąpienie do zarządcy drogi, aby to wykonać. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 28-01-2019 14:56