Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz                                   z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów

 

 

WOS.6220.9.2021.JC                                                                                                                                                                 

  •  
  • OBWIESZCZENIE
  •  
  • Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko      (Dz. U. z 2020, poz. 283  ze zm.),

 

 1. podaje się stronom do wiadomości,

 

że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz                                   z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów

W związku z powyższym informuje się, że:

 • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Biurze Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju nr 203 (I piętro tutejszego urzędu),w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku),
 • w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z jej                                   treścią oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm ), stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm ), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4,                                     70-207 Szczecin za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni                     od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 26.11.2021r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 26-11-2021 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 26-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2021 15:15