Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć.

BOS.6220.4.2021.JC                                                                                                                                                                                                                                 Goleniów, dnia 25.11.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm).

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć.

 

 Postępowanie prowadzone jest na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz  z kolejnym uzupełnieniem.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

            Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie 30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości tj. (od 30.11.2021r. do 30.12. 2021r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku). PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU.

Postępowanie toczy się w Biurze Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Dzień podania do publicznej wiadomości –30.11. 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń    w miejscowości Żółwia Błoć oraz Żdżary  oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 29-11-2021 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 29-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2021 11:32