Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica.

BOS.6220.7.2021.JC                                                                                                                                                                                                                             Goleniów, dnia 25.11.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm).

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica.

 Postępowanie prowadzone jest na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

            Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1,  w terminie 30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości tj. (od 29.11.2021r. do 29.12. 2021r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku). PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU.

Postępowanie toczy się w Biurze Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Dzień podania do publicznej wiadomości –29.11. 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń   w miejscowości Łozienica   oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 29-11-2021 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2021 14:26