herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu asortymentu na potrzeby sekcji Pralnia, zlokalizowanej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" 2018-12-20 09:20 Zakończone
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu - chłodni z zabudową izotermiczną na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-12-03 08:58 Zakończone
Konserwacyjne urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o. o. 2018-11-21 15:02 Zakończone
Rozwój kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" 2018-10-30 12:59 Zakończone
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie-I etap 2018-10-09 12:11 Zakończone
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-09-26 11:52 Zakończone
Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie ok. 2300 m2 etap I odc. A-B 2018-09-19 13:17 Zakończone
Świadczenie usług Opiekuna/ki Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" 2018-09-05 09:44 Zakończone
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-05-22 09:03 Zakończone
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-05-04 08:25 Zakończone
Wypracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej (IŚR) Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-03-08 08:21 Zakończone
Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Goleniów będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 2018-03-05 11:29 Zakończone
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 2017-12-04 15:40 Zakończone
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym? Część nr 1. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym w roku 2017- Etap I 2017-12-01 13:46 Zakończone
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów. Część nr 1. Bieżące utrzymanie dróg 2017-08-28 09:59 Zakończone
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 2017-03-10 09:49 Zakończone
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 2017-01-11 12:37 Zakończone
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: "Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi" - zamówienie uzupełniające 2016-07-15 13:30 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa ulicy Odrodzenia w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" - zamówienie uzupełniające 2016-07-13 10:45 Zakończone
Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Goleniów będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. Realizacja usługi polegać będzie na rozbudowie istniejącej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 2016-06-30 10:46 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów- zamówienie uzupełniające 2016-06-15 13:49 Zakończone
Usługa przewozu osób na terenie Gminy Goleniów Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goleniów- zamówienie uzupełniające 2016-06-07 09:30 Zakończone
Usługa przewozu osób na terenie Gminy Goleniów Organizacja przewozu pasażerów autobusami w sezonie letnim Zielona Linia- zamówienie uzupełniające 2016-05-31 10:52 Zakończone
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o 2016-01-05 13:11 Zakończone
Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta - wiadukt Lubczyna-zamówienia dodatkowe 2015-12-30 14:23 Zakończone
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów- zamówienie uzupełniające 2015-12-14 13:17 Zakończone
Budowa ulicy Gen. F. Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną- zamówienia uzupełniające 2015-12-08 08:27 Zakończone
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi - zamówienie uzupełniające 2015-11-27 10:29 Zakończone
Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta - wiadukt Lubczyna - zamówienie uzupełniające 2015-10-09 13:37 Zakończone
Przebudowa układu drogowego w obrębie ulic: Słowiańskiej, Niemcewicza oraz Barnima I w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną-zamówienie uzupełniające 2015-09-21 11:22 Zakończone
wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Goleniów będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. 2015-09-09 13:20 Zakończone
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.:Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi-zamówienie uzupełniające III 2015-09-09 09:30 Zakończone
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: "Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi - zamówienie uzupełniające II" 2015-03-05 08:53 Zakończone
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu Eneos Sp. z o.o." 2015-01-20 14:13 Zakończone
Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną- zamówienie uzupełniające 2014-11-14 12:03 Zakończone
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowymi - zamówienie uzupełniające 2014-10-09 15:03 Zakończone
Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - zamówienie uzupełniające 2014-09-08 11:58 Zakończone
Przebudowa ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - zamówienie uzupełniające 2014-05-16 15:00 Zakończone
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów- zamówienia uzupełniające 2014-03-24 14:55 Zakończone
Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie - Gmina Goleniów (zamówienia dodatkowe II) 2014-03-06 14:26 Zakończone
Zakup biletów na basen dla uczniów szkół klas II i III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Goleniów 2014-03-05 15:09 Zakończone
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA S.A. 2014-02-07 13:42 Zakończone
Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie - Gmina Goleniów- zamówienia dodatkowe 2013-12-20 14:40 Zakończone
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów - zamówienie uzupełniające 2013-11-27 10:47 Zakończone
Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Budno, gmina Goleniów- etap I- zamówienia uzupełniające 2013-11-15 13:03 Zakończone
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie- zamówienia uzupełniające III 2013-11-06 09:19 Zakończone
Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej, Michała Drzymały, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica, Marii Dąbrowskiej w Goleniowie II etap- zamówienie uzupełniające 2013-10-31 08:01 Zakończone
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie- zamówienia uzupełniające II 2013-10-11 12:23 Zakończone
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym/ doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług- Urząd Gminy i Miasta Goleniów 2013-08-27 09:01 Zakończone
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie- zamówienia uzupełniające 2013-07-04 12:19 Zakończone
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach stanowiących własność ENEA S.A 2013-06-05 13:53 Zakończone
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną wymiana gruntu zamówienie dodatkowe 2012-10-26 14:21 Zakończone
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów ? II zamówienie uzupełniające 2012-10-18 08:34 Zakończone
Roboty drogowe na rondzie w ramach zadania Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2012-09-26 10:22 Zakończone
Goleniów Mury obronne, XIII w, konserwacja elewacji murów obronnych - I etap - zamówienie uzupełniające 2012-08-29 12:38 Zakończone
Przebudowa ulic Konstytucji 3- go Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie - zamówienie uzupełniające II 2012-07-30 12:51 Zakończone
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów - zamówienie uzupełniające 2012-06-20 09:39 Zakończone
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2012-05-22 08:47 Zakończone
Świadczenie usługi oświetleniowej w mieście Goleniów dla około 85 punktów świetlnych 2012-04-26 11:49 Zakończone
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych gminy Goleniów 2012-02-24 09:33 Zakończone
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Goleniów dla nowo wybudowanych punktów świetlnych 2012-02-03 12:34 Zakończone
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych gminy Goleniów - PKP Energetyka 2012-01-12 14:02 Zakończone
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Goleniów i jej jednostek organizacyjnych 2011-11-28 09:29 Zakończone
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów - zamówienie uzupełniające 2011-08-17 12:24 Zakończone
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów- zamówienie uzupełniające 2011-07-22 15:04 Zakończone
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym/ doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług- Urząd Gminy i Miasta Goleniów 2011-06-29 13:11 Zakończone
Budowa ul. Księdza Kowalskiego i część ul. Polnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - roboty dodatkowe 2011-04-27 11:58 Zakończone
"Usługa oświetleniowa - wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulic na terenie Gminy Goleniów będących własnością ENEOS Sp. z o.o." 2011-04-08 15:12 Zakończone
Budowa ul. Księdza Kowalskiego i część ul. Polnej wraz z infrastrukturą techniczną - roboty dodatkowe 2010-12-24 09:26 Zakończone
Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich - gmina Goleniów - zamówienie uzupełniające 2010-12-24 09:24 Zakończone
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Paderewskiego w Goleniowie-zamówienie uzupełniające 2010-11-17 11:25 Zakończone
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poza terenem administracyjnym Powiatu Goleniowskiego -zamówienie uzupełniające 2010-11-10 12:27 Zakończone
Budowa świetlicy środowiskowej z infrastrukturą techniczną oraz boiskiem w miejscowości Mosty - II etap. Część I - Budowa świetlicy środowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mosty- zamówienie uzupełniające 2010-11-05 12:31 Zakończone
Budowa świetlicy środowiskowej z infrastrukturą techniczną oraz boiskiem w miejscowości Mosty - II etap. Część I - Budowa świetlicy środowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mosty - zamówienie dodatkowe 2010-11-05 12:29 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie rowów komunalnych, Strumyka Goleniowskiego w mieście Goleniów oraz rowów odwadniających na terenie Parku Przemysłowego w miejscowości Łozienica - zamówienie uzupełniające 2010-10-25 14:57 Zakończone
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego w Goleniowie - zmówienie uzupełniające 2010-09-17 13:41 Zakończone
Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Kliniska Wielkie wraz z remontem pkrycia dachowego - zamówienie uzupełniające 2010-08-19 11:42 Zakończone
Remont dachu - gzyms, attyka na budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Kilińskiego w Goleniowie - zamówienie dodatkowe 2010-08-19 11:10 Zakończone
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych z dociepleniem w Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ulicy Jagiełły 12 w Goleniowie ? zamówienie dodatkowe 2010-08-16 14:42 Zakończone
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie, Osiedle Helenów I etap -zamówienie uzupełniające 2010-08-13 12:13 Zakończone
Remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2 w Goleniowie I etap- zamówienie uzupełniające 2010-08-11 11:19 Zakończone
Remont dróg za pomocą tłucznia- zamówienie uzupełniające 2010-07-29 13:58 Zakończone
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawnie, gmina Goleniów - zamówienie dodatkowe 2010-04-27 12:55 Zakończone