herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Holz Aleksandra - Dyrektor GDK Arkadiusz Sell 2018-07-11 15:18:29
Jarlaczyńska Jolanta - Dyrektor SP 3 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-07-11 15:16:26
Zalewski Mariusz - Dyrektor SP5 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-07-11 15:13:44
Zajko Henryk - Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-11 15:11:53
Krupowicz Robert - Burmistrz Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-11 14:55:42
Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów Izabela Szturo 2018-07-11 14:03:31
Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów Izabela Szturo 2018-07-11 14:02:51
Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów Izabela Szturo 2018-07-11 14:02:37
Zarządzenie nr 182/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-07-11 13:43:53
Zarządzenie nr 181/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-07-11 13:43:01
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-07-11 13:41:47
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego ?Teatr Brama? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2018-07-11 12:48:36
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego ?Teatr Brama? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2018-07-11 12:48:01
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XV Spotkania Artystyczne Razem z Wami Edyta Guzikiewicz 2018-07-11 12:46:48
Zarządzenie nr 178/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-07-11 12:03:23
Agnieszka Miturska 2018-07-11 12:00:32
Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-07-11 09:33:31
Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-07-11 09:32:44
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ Katarzyna Dywan 2018-07-11 07:53:22
Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kamila Janiszewska 2018-07-10 14:12:12
Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kamila Janiszewska 2018-07-10 14:12:07
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - II kwartał 2018r. Andrzej Krause 2018-07-10 13:20:33
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości wraz z przyłączami w działkach nr: 464, 339/2, 645/2, 274/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Kamila Buksik 2018-07-10 12:17:54
Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, psychospołeczne, prawne, zawodowe dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-07-10 11:25:47
Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, psychospołeczne, prawne, zawodowe dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-07-10 11:25:33
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu o naborze na stanowisko pracy: Główny księgowy Andrzej Krause 2018-07-10 11:25:29
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 03.07.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 05.07.2018 r. została wydana decyzja Nr 4/2018 znak : WAB/D/6746.02.04.2018.TD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Walecznych w Goleniowie wraz z instalacjami : elektryczną oraz teletechniczną. Karolina Lasocka 2018-07-10 10:32:04
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 33, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjno ? odparowującego zlokalizowanego na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym a Kanałem Jankowskim wraz z umocnieniem wylotu do kanału na terenie działek nr: 55/2, 84, 216/26, 216/42 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: Gmina Goleniów. Kamila Buksik 2018-07-10 09:48:07
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych na dzień 16 sierpnia 2018r. Teresa Kaźmierczak 2018-07-10 09:09:36
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki PGK Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:28:28
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGK Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:28:12
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki PEC Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:27:56
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PEC Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:27:40
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki GWiK Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:27:19
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki GWiK Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:27:04
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki GTBS Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:26:41
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki GTBS Sp. z o.o Arkadiusz Sell 2018-07-09 14:26:13
ZARZĄDZENIE NR 176/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-07-06 14:34:56
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2018-07-06 13:46:20
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2018-07-06 13:45:53