herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia Komisji Statutowej w dniu 20 września 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-17 10:05:52
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych Edyta Guzikiewicz 2018-09-17 09:50:33
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu Edyta Guzikiewicz 2018-09-17 09:49:48
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-14 14:32:03
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-14 14:31:46
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-14 14:30:14
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 49, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr: 6 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-09-14 13:31:41
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 17.09.2018 r. do 10.10.2018 r. Monika Jasińska 2018-09-14 11:03:11
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 17.09. do 10.10.2018 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2018-09-14 11:02:33
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 17.09. do 10.10.2018 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2018-09-14 10:54:37
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 48, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działka nr 186/14, 181/1 w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-09-14 10:33:14
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-14 10:03:57
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-14 10:02:46
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia Edyta Guzikiewicz 2018-09-14 09:30:23
Uchwała Nr XLVI/553/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Arkadiusz Sell 2018-09-14 09:13:20
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Kamila Janiszewska 2018-09-14 08:01:35
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Kamila Janiszewska 2018-09-14 08:01:00
Obwieszczenie - zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach NR 12/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Kępy Lubczyńskie, działka numer 254/7 obręb geodezyjny Borzysławiec Joanna Chilkiewicz 2018-09-13 14:55:37
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 04.09.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Goleniowie została wydana decyzja Nr 7/2018 znak : WAB/D/6746.05.05.2018.TD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacją deszczową, elektryczną i teletechniczną. Karolina Lasocka 2018-09-13 14:50:54
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 74/8 i 215/118 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. Kamila Buksik 2018-09-13 14:11:52
Zarzadzenie Nr 233/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Króla Władysława Jagiełły 1a/10 Agnieszka Miturska 2018-09-13 12:47:33
Zarzadzenie Nr 232/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Armii Krajowej 12b/2 Agnieszka Miturska 2018-09-13 12:44:32
Zarzadzenie Nr 231/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego połozonego w Goleniowie przy ul.Stanisława Mikołajczyka 23/8 Agnieszka Miturska 2018-09-13 12:42:50
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2018-09-13 12:24:55
Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goloeniów z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy Goleniów oraz ich obciążania Andrzej Krause 2018-09-13 12:21:15
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2018-09-13 12:16:00
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2018-09-13 12:14:53
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2018-09-13 12:10:41
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2018-09-13 12:10:11
karta zgłoszeniowa zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem Grzegorz Matławski 2018-09-13 12:06:18
Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goloeniów z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy Goleniów oraz ich obciążania Teresa Kaźmierczak 2018-09-13 11:09:11
Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goloeniów z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy Goleniów oraz ich obciążania Teresa Kaźmierczak 2018-09-13 11:04:02
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-09-13 11:01:01
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-09-13 11:00:41
Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goloeniów z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy Goleniów oraz ich obciążania Teresa Kaźmierczak 2018-09-13 10:59:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 114/9 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. Kamila Buksik 2018-09-13 10:55:48
Protokół Nr 06/18 z dnia 06.06.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-13 10:34:54
Protokół Nr 07/18 z dnia 25.06.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-13 10:34:16
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-12 08:12:05
Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-12 08:10:09