herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym OHZ KLINISKA Łukasz Posieczek 2019-01-10 08:54:38
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy Referent ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Gminne w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2019-01-09 12:30:38
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: realizacji inwestycji pod nazwą ? przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu? na terenie działki oznaczonej nr 60/1 w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie. Kamila Buksik 2019-01-09 12:15:00
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych Andrzej Krause 2019-01-09 11:54:02
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o miejscu przechowywania książek ewidencyjnych pobytu na polowaniu indywidualnym Andrzej Krause 2019-01-09 11:53:53
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z 16.10.2018 r. o książce pobytu na polowaniu KŁ PUSZCZA Andrzej Krause 2019-01-09 11:53:41
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z 16.10.2018 r. o polowaniu zbiorowym KŁ MOCZARY Andrzej Krause 2019-01-09 11:53:32
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym OHZ Kliniska Andrzej Krause 2019-01-09 11:53:23
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Leśnik Andrzej Krause 2019-01-09 11:53:15
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Orzeł i KŁ Łoś Andrzej Krause 2019-01-09 11:53:05
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ Knieja, KŁ Orzeł i KŁ Leśnik Andrzej Krause 2019-01-09 11:52:56
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Moczary Andrzej Krause 2019-01-09 11:52:44
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu WKŁ Łoś Andrzej Krause 2019-01-09 11:52:35
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Szarak Andrzej Krause 2019-01-09 11:52:26
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ Szarak Andrzej Krause 2019-01-09 11:52:15
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ PUSZCZA Andrzej Krause 2019-01-09 11:52:04
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym WKŁ ORZEŁ Andrzej Krause 2019-01-09 11:51:54
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym ( i zmianie terminu) OHZ Kliniska Andrzej Krause 2019-01-09 11:51:40
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ Szarak Andrzej Krause 2019-01-09 11:51:28
Obwieszczenia Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ SZARAK Andrzej Krause 2019-01-09 11:51:12
Polowania zbiorowe Andrzej Krause 2019-01-09 11:50:05
Informacja o wynikach naboru: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej Marta Kachniarz 2019-01-09 09:17:37
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-09 09:11:14
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 16.01.2019 r. do 30.01.2019 r. Monika Jasińska 2019-01-09 09:10:28
ZARZĄDZENIE NR 301/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 15:00:04
ZARZĄDZENIE NR 315/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 14:57:23
ZARZĄDZENIE NR 314/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 14:56:49
ZARZĄDZENIE NR 313/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 14:56:21
ZARZĄDZENIE NR 300/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 14:55:36
ZARZĄDZENIE NR 318/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 14:53:31
Budżet 2019 uchwalony Mirosław Guzikiewicz 2019-01-08 14:52:04
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 stycznia 2019 r.zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Prezydent Miasta Szczecin, w trybie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 j.t. ze zm.), wydał decyzję z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: WGKiOŚ-ll.6220.1.14.2018.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. Joanna Chilkiewicz 2019-01-08 13:45:53
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 stycznia 2019 r. - podaje się do publicznej wiadomości iż na wniosek Tian Yu Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Bałuki 24, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: WGKiOŚ-ll.6220.1.14.2018.JS 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. Joanna Chilkiewicz 2019-01-08 13:44:17
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Edyta Guzikiewicz 2019-01-08 13:14:11
Rok 2019 Edyta Guzikiewicz 2019-01-08 13:13:54
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Edyta Guzikiewicz 2019-01-08 13:11:33
Rok 2019 Edyta Guzikiewicz 2019-01-08 13:10:41
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Arkadiusz Sell 2019-01-08 12:53:13
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Arkadiusz Sell 2019-01-08 12:43:36
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Arkadiusz Sell 2019-01-08 12:42:55