Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
1035 Monika Jasińska 2022-01-11 09:51:30
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2022-01-11 09:51:21
1030 Monika Jasińska 2022-01-11 09:51:01
1029-2 Monika Jasińska 2022-01-11 09:50:20
1029 Monika Jasińska 2022-01-11 09:49:35
1035 Monika Jasińska 2022-01-11 09:48:43
1030 Monika Jasińska 2022-01-11 09:48:32
1029-2 Monika Jasińska 2022-01-11 09:48:12
1029 Monika Jasińska 2022-01-11 09:47:59
1011 Monika Jasińska 2022-01-11 09:46:37
Latka Małgorzata Monika Jasińska 2022-01-11 09:46:32
1011 Monika Jasińska 2022-01-11 09:45:51
Stałe komisje 16.12.2021 r. Monika Jasińska 2022-01-11 09:45:25
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Załom Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:55:25
Zarzadzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzysławiec - dokument usunięty Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:51:35
Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzysławiec Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:50:20
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:48:00
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:46:10
Zarzadzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzysławiec - dokument usunięty Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:45:31
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:43:02
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:42:14
Zarzadzenie nr 6/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:38:43
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:34:52
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna - dokument usunięty Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:32:26
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna - dokument usunięty Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:30:40
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna - dokument usunięty Agnieszka Miturska 2022-01-11 08:28:22
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2022-01-11 08:03:23
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2022-01-10 14:25:14
ZARZĄDZENIE NR 288/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r. Alicja Macikowska 2022-01-10 13:31:24
Protokół Nr 11/21 z posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2021 r. Paulina Kładko-Krześniak 2022-01-10 12:31:40
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2022r. Alicja Macikowska 2022-01-10 08:05:21
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 stycznia 2022 w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Goleniów. Grzegorz Matławski 2022-01-05 11:19:45
Państwowe Gospodarstwo Wodne informuję o postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki GWIK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochądzących z Fermy Drobiu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Produkcji Drobiu Janusz Kaczmarek na terenie dz. nr 11 i 20/12 obręb Żółwia Błoć w gminie Goleniów. Emilia Pędzisz 2022-01-05 10:56:01
OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegająca na zmianie decyzji P-57 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie w zakresie usytuowania stacji transformatorowej w odległości 3m od granicy działki drogowej nr 69. Adrianna Nalikowska 2022-01-04 15:25:37
PODANIE  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów . Joanna Chilkiewicz 2022-01-04 15:24:38
PODANIE  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów . Joanna Chilkiewicz 2022-01-04 15:23:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na zamianie decyzji P-57 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Adrianna Nalikowska 2022-01-04 15:22:32
Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego dochodów i wydatków Gminy Goleniów na 2021r. Alicja Macikowska 2022-01-04 11:58:55
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy Marta Kachniarz 2022-01-04 10:09:53
Rok 2022 Marta Kachniarz 2022-01-04 10:07:24