herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
_Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów_ Justyna Grabia 2018-05-09 10:24:31
_Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów_ Justyna Grabia 2018-05-09 10:24:20
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 maja 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Władysława Reymonta 3/1 Agnieszka Miturska 2018-05-09 09:10:24
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-05-09 09:01:45
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-05-09 08:18:55
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-05-09 08:18:16
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-05-09 08:17:13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-08 15:43:00
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-08 15:42:42
Zarzadzenie Nr 108/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-05-08 15:11:10
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-08 14:56:21
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-08 14:56:17
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-08 14:55:06
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-08 14:54:51
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-08 14:54:14
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-08 14:53:26
Uchwała Nr CLVIII.305.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Mirosław Guzikiewicz 2018-05-08 14:09:12
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-05-08 13:34:23
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia Edyta Guzikiewicz 2018-05-08 13:27:21
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-05-08 13:26:01
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-05-08 13:24:44
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-05-08 13:22:40
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-05-08 13:17:27
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-05-08 13:13:58
Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-05-08 12:50:50
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-05-08 12:37:32
Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom Ewelina Jarmoła 2018-05-08 11:32:24
Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom Ewelina Jarmoła 2018-05-08 11:31:37
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-05-08 10:11:52
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-05-08 10:11:36
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. Sp. z o.o. w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-05-08 09:14:34
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. Sp. z o.o. w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-05-08 09:13:23
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia Edyta Guzikiewicz 2018-05-07 12:51:25
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-05-07 12:01:33
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. Mirosław Guzikiewicz 2018-05-07 12:00:55
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-05-07 11:59:57
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Odrodzenia Ewelina Jarmoła 2018-05-07 09:33:31
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Odrodzenia Ewelina Jarmoła 2018-05-07 09:33:13
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-07 09:10:45
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-07 09:10:40