herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie systemu dofinansowania przez Gminę Goleniów opieki nad dziećmi do lat 3 Andrzej Krause 2018-09-07 09:00:01
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie systemu dofinansowania przez Gminę Goleniów opieki nad dziećmi do lat 3 Andrzej Krause 2018-09-07 08:53:27
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Andrzej Krause 2018-09-07 08:27:20
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów - dokument usunięty Andrzej Krause 2018-09-07 08:27:13
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów - dokument usunięty Andrzej Krause 2018-09-07 08:27:09
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie systemu dofinansowania przez Gminę Goleniów opieki nad dziećmi do lat 3 Andrzej Krause 2018-09-07 08:22:41
Zarządzenie nr 227/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-09-06 14:35:28
Rozliczenie otrzymanej dotacji Grzegorz Matławski 2018-09-06 13:53:58
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...... Grzegorz Matławski 2018-09-06 13:43:38
Protokół z XLV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 01 lipca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-06 13:16:21
Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-06 13:15:15
XLVI sesja Rady Miejskiej w dniu 05 września 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-06 13:13:46
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr: 18/7, 20/37, 20/38 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Kamila Buksik 2018-09-06 13:08:42
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 15 października 2018r. Genowefa Palczak 2018-09-06 11:47:39
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działce nr 66/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca. Kamila Buksik 2018-09-06 11:38:15
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2018-09-06 10:54:35
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2018-09-06 10:54:19
Joanna Chilkiewicz 2018-09-06 10:22:41
Protokół Nr 06/18 z posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2018 r. Monika Jasińska 2018-09-06 08:33:02
2018 Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 15:45:41
Drzewa Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 15:31:10
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku - 2014-2018 Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 15:27:37
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku - 2014-2018 Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 15:27:23
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - wrzesień 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-05 14:58:43
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi Teleopieki w Gminie Goleniów Edyta Guzikiewicz 2018-09-05 14:07:16
wniosek o udzielenie dotacji w 2019 r. Grzegorz Matławski 2018-09-05 14:04:05
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2019 Grzegorz Matławski 2018-09-05 14:01:38
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie-I etap Edyta Tomala 2018-09-05 12:57:49
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12 września 2018 r. Monika Jasińska 2018-09-05 12:55:12
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-09-05 11:02:25
Świadczenie usług Opiekuna/ki Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-09-05 09:45:28
Świadczenie usług Opiekuna/ki Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-09-05 09:44:58
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Powiatowi Goleniowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej w działce nr 84 położonej w obrębie Łozienica w gminie Goleniów stanowiącej wody powierzchniowe Kanału Jankowskiego oraz na usługi wodne na wprowadzenie do wód powierzchniowych Kanału Jankowskiego wód opadowych i roztopowych. Karolina Lasocka 2018-09-05 09:35:14
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 11/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 09:20:25
obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 11/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 09:19:05
obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 11/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 09:19:02
obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 11/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 09:18:55
obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 11/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-09-05 09:18:48
Protokół Nr 06/18 z dnia 10.05.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-05 09:08:16
Protokół Nr 05/18 z dnia 12.04.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-05 09:07:36