herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 265/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:14:16
ZARZĄDZENIE NR 258/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:13:47
ZARZĄDZENIE NR 258/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:13:05
ZARZĄDZENIE NR 247/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:11:54
ZARZĄDZENIE NR 252/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:10:16
ZARZĄDZENIE NR 247/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-10-25 15:09:42
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Agnieszka Racławska 2018-10-25 11:36:18
Opłata retencyjna Agnieszka Racławska 2018-10-25 11:32:24
Informacja o wynikach naboru: kasjer w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-10-25 11:01:38
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:44:31
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:43:51
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:42:15
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:40:58
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:36:31
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:36:09
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:34:53
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:34:23
Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 24 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-10-24 14:32:46
Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 24 października 2018 r. w sprawie skłądu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Marta Kachniarz 2018-10-24 14:31:54
Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 24 października 2018 r. w sprawie skłądu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie - dokument usunięty Marta Kachniarz 2018-10-24 14:31:08
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-10-24 14:30:56
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 30 października 2018 r. Monika Jasińska 2018-10-24 10:17:40
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-10-24 09:29:18
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-10-24 09:27:24
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-10-24 09:27:16
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-10-24 09:23:07
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-10-24 09:22:47
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-10-24 09:11:53
Harmonogram posiedzeń komisji w dniu 30.10.2018 r. Monika Jasińska 2018-10-24 08:23:03
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 56, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działce nr 66/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca . na wniosek: osób fizycznych. Kamila Buksik 2018-10-23 13:54:38
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 58, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 37/9 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-10-23 12:24:09
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ Knieja, KŁ Orzeł i KŁ Leśnik Łukasz Posieczek 2018-10-23 10:52:26
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Orzeł i KŁ Łoś Łukasz Posieczek 2018-10-23 10:51:18
Protokół Nr 14/18 z dnia 11.10.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-10-22 14:01:38
Protokół Nr 13/18 z dnia 13.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-10-22 14:00:54
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 57, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 221/266, 221/27, 221/238, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-10-22 13:53:04
Protokół Nr 08/18 z dnia 24.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-10-22 13:51:08
Oszacowanie 55 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wnioski ich właścicieli w latach 2017 i 2018, w celu sprawdzenia czy nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-10-22 12:47:54
Oszacowanie 55 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wnioski ich właścicieli w latach 2017 i 2018, w celu sprawdzenia czy nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-10-22 12:47:18
Zarządzenie nr 266/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 października 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2018-10-22 10:58:11