herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji na udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary Justyna Grabia 2018-02-06 09:08:04
Opracowanie dokumentacji na udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary Justyna Grabia 2018-02-06 09:02:55
Opracowanie dokumentacji na udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary Justyna Grabia 2018-02-06 09:01:10
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-02-05 13:46:29
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-02-05 13:43:32
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-02-05 13:41:49
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.01.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-02-05 13:39:51
Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową Izabela Szturo 2018-02-05 13:38:11
Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową Izabela Szturo 2018-02-05 13:37:50
Zasiłek szkolny Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:51:17
Stypendium szkolne Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:51:16
Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:51:08
Granty na zajęcia pozalekcyjne Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:50:52
6-latek w szkole czy przedszkolu? Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:46:03
Szkoły podstawowe Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:45:27
OBWODY SZKÓŁ - Uchwała Nr XXIX/347/17 Rady Miejskiej w Goleniowiez dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:41:21
OBWODY SZKÓŁ - Uchwała Nr XXIX/347/17 Rady Miejskiej w Goleniowiez dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:39:49
OBWODY SZKÓŁ - Uchwała Nr XXIX/347/17 Rady Miejskiej w Goleniowiez dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:38:44
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:34:24
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:32:21
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:31:16
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:29:26
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:28:00
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:25:20
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:23:20
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:02:29
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 12:01:52
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:56:51
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:55:41
UCHWAŁA Nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów - ze zmianami Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:54:54
UCHWAŁA Nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów - ze zmianami Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:54:03
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:33:57
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:32:39
- dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:26:01
- dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:25:30
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:24:38
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:24:16
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:23:43
rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:23:15
Szkoły podstawowe Grzegorz Matławski 2018-02-05 11:22:33