herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/536/18 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" Arkadiusz Sell 2018-07-04 12:57:52
Uchwała Nr XLIV/535/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 Arkadiusz Sell 2018-07-04 12:57:13
Uchwała Nr XLIV/534/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-04 12:54:35
Uchwała Nr XLIV/533/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-07-04 12:53:24
Uchwała Nr XLIV/532/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2017 rok Arkadiusz Sell 2018-07-04 12:52:53
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. Mirosław Guzikiewicz 2018-07-04 10:11:18
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. Mirosław Guzikiewicz 2018-07-04 10:10:17
"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2018-07-04 08:59:11
"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2018-07-04 08:58:45
"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2018-07-04 08:58:32
"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2018-07-04 08:58:14
"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2018-07-04 08:56:53
"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2018-07-04 08:56:15
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo ? rowerowych. Joanna Chilkiewicz 2018-07-03 15:23:55
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo ? rowerowych. Joanna Chilkiewicz 2018-07-03 15:18:24
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo ? rowerowych. Joanna Chilkiewicz 2018-07-03 15:17:22
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-07-03 14:58:39
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-07-03 14:58:10
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-07-03 14:56:37
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie OREW Przybiernów ? OREW Ostromice ? OREW Przybiernów Edyta Guzikiewicz 2018-07-03 14:54:55
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. Mirosław Guzikiewicz 2018-07-03 14:44:00
ZARZĄDZENIE NR 174/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-07-03 14:43:11
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-07-03 12:33:12
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-07-03 12:33:10
Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj) Kamila Janiszewska 2018-07-03 12:26:19
Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj) Kamila Janiszewska 2018-07-03 12:25:35
Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj) Kamila Janiszewska 2018-07-03 12:25:29
Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj) Kamila Janiszewska 2018-07-03 12:25:01
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05 lipca 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-07-03 09:47:27
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05 lipca 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-07-03 09:47:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.06.2018 r.w sprawie wydania decyzji nr 8/2018 z dnia 28.06.2018 r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z dnia 09.12.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3 Węzeł ,,Goleniów Północ" z węzłem - początek obwodnicy m.Nowogard), zmienioną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018 r. Karolina Lasocka 2018-07-03 08:21:10
Informacja o wydaniu postanowienia ws. sprostowania treści decyzji Nr 33/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na : Budowie ,,spinki" wodociągu łączącej osiedle Wielgowo z osiedlem Załom w Szczecinie, zlokalizowanej w granicach działek położonych : na terenie Miasta Szczecin - nr : 433 z obrębu 4003;54,160,161 z obrębu 4011; nr 603/3 z obrębu 4148; nr: 49,134 z obrębu 4209, na terenie Gminy Goleniów - nr : 2,9,10,460,502/1,502/2,503 z obrębu Rzęśnica. Karolina Lasocka 2018-07-03 07:58:04
Harmonogram posiedzeń komisji w dniu 05.07.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-07-02 15:29:09
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 32, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-07-02 14:44:58
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-02 12:33:44
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-02 12:33:38
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-02 12:32:47
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-02 12:15:45
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-02 12:15:43
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-02 12:15:23