herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 222/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-09-05 08:51:14
ZARZĄDZENIE NR 221/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-09-05 07:56:05
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-09-04 15:04:06
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-09-04 15:03:36
Wystąpienie pokontrolne - Klub dziecięcy "Promyczek" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:45:31
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszlolu Niepublicznym "Misiowe Przedszkole" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:36:37
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszlolu PUCHATEK w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:33:07
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszlolu Publicznym PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:31:50
Wystąpienie pokontrolne - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Kraina" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:26:25
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Punkcie Przedszkolnym "Tęczowa Kraina" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:26:04
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszlolu Publicznym "Stokrotka" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:25:28
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszlolu Publicznym "Stokrotka" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2018-09-04 14:24:31
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-04 11:28:57
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-04 11:28:39
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-04 11:27:45
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-09-04 11:27:26
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-09-04 10:30:20
Procedury Katarzyna Dywan 2018-09-04 10:01:09
INFORMATOR OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW Katarzyna Dywan 2018-09-04 09:59:58
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2018-09-04 09:59:25
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 221/266, 221/27, 221/238, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. Kamila Buksik 2018-09-03 15:08:54
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-09-03 14:57:23
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-09-03 14:56:53
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 37/9 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Kamila Buksik 2018-09-03 12:55:47
ZARZĄDZENIE NR 217/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-31 15:35:46
ZARZĄDZENIE NR 215/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-31 15:35:15
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLENIÓW ZA I PÓŁROCZE 2018R Mirosław Guzikiewicz 2018-08-31 15:34:12
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Słoneczko" w Kliniskach Wielkich Grzegorz Matławski 2018-08-31 14:21:23
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Słoneczko" w Kliniskach Wielkich Grzegorz Matławski 2018-08-31 14:21:01
Rok 2018 Dariusz Przybylski 2018-08-31 14:12:58
rok 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-08-31 14:05:00
rok 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-08-31 14:04:23
Dokumenty strategiczne i plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Andrzej Krause 2018-08-31 12:55:04
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Andrzej Krause 2018-08-31 11:30:32
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Ilona Kroczyńska 2018-08-31 11:29:01
2015 - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-08-31 10:55:06
2015 - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2018-08-31 10:54:50
Stawki żywieniowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-08-31 10:02:38
Grzegorz Matławski 2018-08-31 10:00:19
_Modernizacja nawierzchni ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-08-31 09:28:32