herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-01-02 13:30:17
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-01-02 13:30:04
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: ?NOWE MOŻLIWOŚCI ? aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów? - dokument usunięty Justyna Grabia 2019-01-02 13:28:39
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: ?NOWE MOŻLIWOŚCI ? aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów? - dokument usunięty Justyna Grabia 2019-01-02 13:28:02
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: ?NOWE MOŻLIWOŚCI ? aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów? - dokument usunięty Justyna Grabia 2019-01-02 13:27:48
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: ?NOWE MOŻLIWOŚCI ? aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów? - dokument usunięty Justyna Grabia 2019-01-02 13:27:02
INFORMACJA dla osób, które do dnia 31.12.2018 r. były użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Tomasz Szadkowski 2019-01-02 12:19:10
Zgłoszenie posiadania psa, utraty psa, zmiany właściclea psa Katarzyna Dywan 2019-01-02 12:13:57
Uchwała Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2016r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 12:13:24
informacja o liczbie uczniów styczeń 2019 Grzegorz Matławski 2019-01-02 12:06:36
Rok 2019 Katarzyna Dywan 2019-01-02 12:06:09
Oświadczenie rolnika na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 12:00:06
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego Ewelina Markowicz 2019-01-02 11:52:14
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego Ewelina Markowicz 2019-01-02 11:49:18
Oświadczenie rolnika na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:46:02
Deklaracja DT1/A na podatek od środków transportowych na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:45:40
Deklaracja DT1 na podatek od środków transportowych na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:45:14
Oświadczenie rolnika na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:44:27
Deklaracja DT1 na podatek od środków transportowych na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:39:44
Deklaracja DT1/A na podatek od środków transportowych na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:39:17
Deklaracja DT1 na podatek od środków transportowych na 2019r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:38:40
Uchwała Nr XIV/140/15 rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:31:29
Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych w 2019 r. pozostały na pozimoie roku poprzedniego. Obowiązuje uchwała z dnia 25 listopada 2015r. - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:26:41
Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych w 2019 r. pozostały na pozimoie roku poprzedniego. Obowiązuje uchwała z dnia 25 listopada 2015r. Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:26:34
Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych w 2019 r. pozostały na pozimoie roku poprzedniego. Obowiązuje uchwała z dnia 25 listopada 2015r. - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:25:27
ROK 2019 Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:23:41
ROK 2019 - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:23:29
ROK 2019 Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:23:24
ROK 2019 - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:22:45
2019 - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:21:21
2019 - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2019-01-02 11:21:17
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 1. Kamila Buksik 2019-01-02 10:48:52
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2019-01-02 10:43:05
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2019-01-02 10:42:35
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2019 rok Arkadiusz Sell 2019-01-02 10:42:11
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-12-31 10:28:17
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-12-31 10:28:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-12-31 08:18:14
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-12-31 08:17:53
Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów Edyta Guzikiewicz 2018-12-28 14:41:53