herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-07 08:49:38
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-07 08:49:15
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-05-07 08:45:24
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-05-07 08:45:20
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-05-07 08:45:09
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-05-07 08:43:04
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-05-07 08:36:25
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-05-07 08:36:16
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-05-07 08:36:06
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z siedzibą Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów Kamila Janiszewska 2018-05-07 08:13:41
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z siedzibą Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów Kamila Janiszewska 2018-05-07 08:13:09
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-05-04 14:43:49
Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 9 maja 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-05-04 14:43:11
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-04 08:28:27
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-04 08:28:23
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-04 08:27:56
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-04 08:27:41
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-04 08:26:16
Wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-04 08:25:56
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu Grzegorz Matławski 2018-05-04 07:47:53
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu Grzegorz Matławski 2018-05-04 07:47:24
Ogłoszenie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-05-04 07:43:29
Ogłoszenie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-05-04 07:43:14
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu Grzegorz Matławski 2018-05-04 07:42:05
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-02 14:24:23
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-02 14:24:07
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-05-02 14:22:58
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 22, zmieniająca zapisy decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. wysokości zawieszenia anten i wysokości wieży, na której będą anteny. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. Kamila Buksik 2018-05-02 14:06:45
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-05-02 13:48:28
Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-02 09:48:10
Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-02 09:47:38
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-04-30 15:07:27
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-04-30 15:07:00
Uchwała Nr XLII/515/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:37:35
Uchwała Nr XLII/514/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:36:59
Uchwała Nr XLII/513/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:36:11
Uchwała Nr XLII/512/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:35:48
Uchwała Nr XLII/511/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:34:53
Uchwała Nr XLII/510/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:34:21
Uchwała Nr XLII/509/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-04-30 14:33:46