herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Goleniów sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Goleniowie Andrzej Krause 2018-10-22 10:50:40
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Goleniowie Andrzej Krause 2018-10-22 10:49:34
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 Andrzej Krause 2018-10-22 10:47:57
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 Andrzej Krause 2018-10-22 10:47:42
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 Andrzej Krause 2018-10-22 10:47:28
Wyniki wyborów samorządowych Andrzej Krause 2018-10-22 10:46:28
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-19 15:23:34
Zarzadzenie Nr 249/2018 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-10-19 13:11:19
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Leśnik Łukasz Posieczek 2018-10-19 12:49:06
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Leśnik Łukasz Posieczek 2018-10-19 12:48:39
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym OHZ Kliniska Łukasz Posieczek 2018-10-19 12:47:20
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-10-19 11:40:45
Zarządzenie nr 261/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wzierżawienia nieruchomości stanowiącej mieniekomunaln. Teresa Kaźmierczak 2018-10-19 09:45:17
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w ramach realizacji zadania pn.: ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo ? koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) ? Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)? pozwolenia wodnoprawnego. Karolina Lasocka 2018-10-19 09:11:36
Uchwała Nr XLVIII/575/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie związany z realizacją budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołajczyka w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:29:50
Uchwała Nr XLVIII/574/18 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie oraz nadania mu statutu Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:29:18
Uchwała Nr XLVIII/573/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:28:45
Uchwała Nr XLVIII/572/18 w sprawie umorzenia postępowania skargowego Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:28:20
Uchwała Nr XLVIII/571/18 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej powołania osób na stanowisko sekretarza i inspektora ds. organizacyjnych bez przeprowadzenia konkursu Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:27:56
Uchwała Nr XLVIII/570/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:27:24
Uchwała Nr XLVIII/569/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:26:45
Uchwała Nr XLVIII/568/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:26:11
Uchwała Nr XLVIII/567/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:25:44
Uchwała Nr XLVIII/566/18 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:25:11
Uchwała Nr XLVIII/565/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-18 15:24:36
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-10-18 14:13:45
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-10-18 14:13:27
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-10-18 14:11:01
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-10-18 14:10:27
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w Goleniowie - na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Edyta Guzikiewicz 2018-10-18 14:04:42
Zarządzenie Nr 264/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-10-18 13:53:42
Żebiełowicz Mariusz Monika Jasińska 2018-10-18 12:32:32
Zygmański Ireneusz Monika Jasińska 2018-10-18 12:32:22
Zajko Krzysztof Monika Jasińska 2018-10-18 12:32:10
Wojciechowski Andrzej Monika Jasińska 2018-10-18 12:31:55
Wilińska-Onyśko Agata Monika Jasińska 2018-10-18 12:31:43
Skałecka-Włodarczyk Lucyna Monika Jasińska 2018-10-18 12:31:26
Rutkowski Krzysztof Monika Jasińska 2018-10-18 12:31:16
Panek Artur Monika Jasińska 2018-10-18 12:31:05
Pach Marzena Monika Jasińska 2018-10-18 12:30:49