herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2017 r. Arkadiusz Sell 2018-02-02 12:11:27
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-02-02 12:09:01
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-02 12:01:09
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-02 12:00:41
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:56:13
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:55:39
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:05:57
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:04:17
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:03:38
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:02:57
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 11:02:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:59:38
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków oraz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013 na terenie Gminy Goleniów Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:58:36
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków oraz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012 na terenie Gminy Goleniów Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:57:20
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:55:45
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:54:01
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1b/2 Agnieszka Miturska 2018-02-02 10:53:43
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-02-02 10:51:39
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:50:10
2017 Grzegorz Matławski 2018-02-02 10:49:04
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-02-02 09:52:35
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-02-02 09:51:52
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-02-02 09:51:00
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-02-02 09:49:45
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-02-02 09:48:53
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-02-02 09:44:25
Wykaz organizacji pozarządowych Andrzej Krause 2018-02-02 08:36:01
Wykaz organizacji pozarządowych Andrzej Krause 2018-02-02 08:06:36
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07 lutego 2018 r. Monika Jasińska 2018-02-02 07:35:15
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego Marta Kachniarz 2018-02-01 15:16:08
Uchwała Nr XVIII.46.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii omożliwości sfinasnowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Goleniów na 2018 rok Mirosław Guzikiewicz 2018-02-01 15:10:31
Uchwała Nr XVIII.45.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz 2018-02-01 15:08:43
Uchwała Nr XVIII.45.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goleniów - dokument usunięty Mirosław Guzikiewicz 2018-02-01 15:07:38
Uchwała Nr XVIII.45.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goleniów - dokument usunięty Mirosław Guzikiewicz 2018-02-01 15:06:01
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. Mirosław Guzikiewicz 2018-02-01 15:00:02
Zarządzenie 19/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-02-01 14:59:12
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Produkcyjnej przy działce 230/17 obręb Łozienica Kamila Janiszewska 2018-02-01 13:48:09
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Produkcyjnej przy działce 230/17 obręb Łozienica Kamila Janiszewska 2018-02-01 13:47:59
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Produkcyjnej przy działce 230/17 obręb Łozienica Kamila Janiszewska 2018-02-01 13:47:43
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-02-01 13:02:57