Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - PODANIE  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI Joanna Chilkiewicz 2021-12-28 15:24:52
Muszyńska Aleksandra Monika Jasińska 2021-12-28 15:00:20
Gręblicki Marcin Monika Jasińska 2021-12-28 14:59:37
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2021-12-28 14:58:55
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek GLANCOS Fabryka Chemiczno ? Kosmetyczna Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurowo ? socjalną wraz                                     z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb geodezyjny Łozienica 0018, gmina Goleniów. - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2021-12-28 14:42:06
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurowo ? socjalną wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb geodezyjny Łozienica 0018, gmina Goleniów , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .                                - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2021-12-28 14:42:02
Rejestr uchwał VI kadencji (lata 2010-2014) Monika Jasińska 2021-12-28 14:01:20
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Monika Jasińska 2021-12-28 14:00:55
Wniosek złożony na piśmie nr 11 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:06:52
Różański Andrzej Monika Jasińska 2021-12-28 12:06:46
Wniosek złożony na piśmie nr 10 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:06:32
Wniosek złożony na piśmie nr 9 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:06:15
Wniosek złożony na piśmie nr 8 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:05:55
Wniosek złożony na piśmie nr 7 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:05:34
Wniosek złożony na piśmie nr 6 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:05:16
Wniosek złożony na piśmie nr 5 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:04:58
Wniosek złożony na piśmie nr 4 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:04:36
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:04:14
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:03:56
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 12:03:37
Wniosek złożony na piśmie nr 11 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:59:53
Wniosek złożony na piśmie nr 10 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:59:32
Wniosek złożony na piśmie nr 9 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:59:08
Wniosek złożony na piśmie nr 8 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:58:54
Wniosek złożony na piśmie nr 7 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:58:31
Wniosek złożony na piśmie nr 6 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:58:16
Wniosek złożony na piśmie nr 5 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:57:55
Wniosek złożony na piśmie nr 4 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:57:34
Wniosek złożony na piśmie nr 3 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:57:18
Wniosek złożony na piśmie nr 2 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:57:03
Wniosek złożony na piśmie nr 1 - A. Różański Monika Jasińska 2021-12-28 11:56:42
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurowo ? socjalną wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb geodezyjny Łozienica 0018, gmina Goleniów , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .                                - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2021-12-28 11:18:20
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek GLANCOS Fabryka Chemiczno ? Kosmetyczna Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurowo ? socjalną wraz                                     z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb geodezyjny Łozienica 0018, gmina Goleniów. - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2021-12-28 11:15:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 100 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. Adrianna Nalikowska 2021-12-28 11:12:11
Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat Julia Pietrusewicz 2021-12-28 09:56:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie wieży o wysokości 53m n.p.t. wraz z systemem antenowym, urządzeniami sterującymi u podstaw wieży i wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki nr 100 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. Adrianna Nalikowska 2021-12-27 14:46:19
XLIII sesja 22.12.2021 r. Monika Jasińska 2021-12-27 08:39:15
Wnioski i interpelacje złożone na piśmie 22.12.2021 r. Monika Jasińska 2021-12-27 08:39:13
XLIII sesja 22.12.2021 r. Monika Jasińska 2021-12-27 08:39:10
Wnioski i interpelacje złożone na piśmie 22.12.2021 r. Monika Jasińska 2021-12-27 08:38:55