herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2018-04-27 11:15:51
Maciejewski Wojciech Monika Jasińska 2018-04-27 11:15:17
2076 Monika Jasińska 2018-04-27 11:14:27
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2018-04-27 11:13:06
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 20, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 251/2 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. na wniosek: P4 ?Play? Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-04-27 10:41:13
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - I kwartał 2018r. Andrzej Krause 2018-04-27 10:35:49
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 17, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb i budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 390 mb i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 10mb na terenie działek nr 220, 222, 157/4 położonych w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-04-27 10:33:57
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-04-27 09:50:02
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-04-27 09:49:35
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - I kwartał 2018r. Andrzej Krause 2018-04-27 09:48:13
Usługa przewozu osób na terenie gminy Goleniów- Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-04-27 09:43:13
Usługa przewozu osób na terenie gminy Goleniów- Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-04-27 09:42:44
Protokół Nr 04/18 z 10 kwietnia 2018 r. Monika Jasińska 2018-04-27 08:24:42
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-26 13:09:47
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-26 13:09:11
Uchwała Nr CXXIX.246.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 16 kwietnia w sprawie opinii omożliwości sfinasnowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Goleniów na 2018 rok Mirosław Guzikiewicz 2018-04-26 12:25:08
Protokół Nr 04/18 z dnia 22.03.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-04-26 10:37:17
Protokół Nr 03/18 z dnia 07.03.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-04-26 10:35:20
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-04-26 08:40:23
XLII sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-04-26 08:38:35
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-04-26 08:05:16
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-04-26 08:04:16
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2018-04-25 09:06:03
Majdak Czesław Monika Jasińska 2018-04-25 09:05:33
2082 Monika Jasińska 2018-04-25 09:04:36
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Mostach na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny Edyta Guzikiewicz 2018-04-24 13:38:22
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Mostach na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny Edyta Guzikiewicz 2018-04-24 13:37:16
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Niepokonani w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Rozwiń Żagle? Edyta Guzikiewicz 2018-04-24 13:35:59
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Niepokonani w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Rozwiń Żagle? Edyta Guzikiewicz 2018-04-24 13:35:37
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół ?Goleniowskiej Trójki? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Heleniada? Edyta Guzikiewicz 2018-04-24 13:34:05
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół ?Goleniowskiej Trójki? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Heleniada? Edyta Guzikiewicz 2018-04-24 13:33:39
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 19, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej GN 110 mm PE 100 RC wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr : 22, 20/10, 20/11, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osób fizycznych. Kamila Buksik 2018-04-24 11:12:53
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-04-24 10:27:51
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie miasta Goleniów Marta Kachniarz 2018-04-24 10:05:44
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków ścieżki rowerowej na terenie części działek nr: - 1 /2 , 53 ,155/3,175,196 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, - 91 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec realizowanej w ramach zadania pn. ? budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna ? w ramach projektu pn.? Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? trasa wokół Zalewu Szczecińskiego na terenie gmin: Wolin, Stepnica, Goleniów? Kamila Buksik 2018-04-24 08:59:44
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2018 r. Mirosław Guzikiewicz 2018-04-23 16:54:37
ROK 2018 Mirosław Guzikiewicz 2018-04-23 16:53:47
ROK 2018 Mirosław Guzikiewicz 2018-04-23 16:53:29
Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-04-23 14:24:29
Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-04-23 14:24:12