herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz UCHWAŁA Nr XXIX/345/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:43:21
UCHWAŁA Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz UCHWAŁA Nr XXIX/345/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:41:55
informacja o liczbie uczniów styczeń 2018 Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:39:11
informacja o liczbie uczniów luty 2018 Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:38:50
informacja o liczbie uczniów luty 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:38:24
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2018 Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:36:45
aa - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:36:14
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:35:49
aa - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:35:46
informacja o liczbie uczniów luty 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:34:28
informacja o liczbie uczniów luty 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:34:06
informacja o liczbie uczniów luty 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:33:41
informacja o liczbie uczniów luty 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:33:16
informacja o liczbie uczniów luty 2018 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:33:03
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:28:31
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2018-01-29 14:23:23
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:43:04
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:42:52
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:40:04
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:33:20
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:31:42
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:31:11
- dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:31:04
- dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:30:55
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:30:46
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:30:23
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:29:48
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:28:46
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:28:21
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:28:05
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:26:27
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-01-29 13:26:10
obowieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 Glewice . Kamila Buksik 2018-01-29 12:09:41
Zarządzenie 5/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-01-29 10:41:05
Zarządzenie 14/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-01-29 10:40:24
obowiązująca od 01.09.2014 r. - UCHWAŁA NR XLIV/504/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - tekst ujednolicony Grzegorz Matławski 2018-01-29 10:29:43
UCHWAŁA NR XII.86.S.2014 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIV/504/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Grzegorz Matławski 2018-01-29 10:29:40
UCHWAŁA NR VI/35/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Grzegorz Matławski 2018-01-29 10:29:19
obowiązuje do 31.12.2015 r. - tekst ujednolicony UCHWAŁY NR XLIV/504/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Grzegorz Matławski 2018-01-29 10:29:14
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2016 Grzegorz Matławski 2018-01-29 10:28:55