Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr uchwał VI kadencji (lata 2010-2014) Monika Jasińska 2020-05-06 14:06:39
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Monika Jasińska 2020-05-06 14:06:20
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Monika Jasińska 2020-05-06 14:05:52
Uchwała Nr XVIII/214/20 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica ? Goleniowski Park Przemysłowy Monika Jasińska 2020-05-06 14:04:29
Uchwała Nr XVIII/233/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 14:02:20
Uchwała Nr XVIII/232/20 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Monika Jasińska 2020-05-06 14:01:50
Uchwała Nr XVIII/231/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości Monika Jasińska 2020-05-06 14:01:19
Uchwała Nr XVIII/230/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030 Monika Jasińska 2020-05-06 14:00:36
Uchwała Nr XVIII/230/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030 Monika Jasińska 2020-05-06 14:00:28
Uchwała Nr XVIII/229/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. Monika Jasińska 2020-05-06 13:59:25
Uchwała Nr XVIII/228/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. Monika Jasińska 2020-05-06 13:59:09
Uchwała Nr XVIII/227/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego Monika Jasińska 2020-05-06 13:58:32
Uchwała Nr XVIII/226/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Goleniów, w skład których wchodzą świetlice socjoterapeutyczne oraz schronisko dla osób bezdomnych Monika Jasińska 2020-05-06 13:58:01
Uchwała Nr XVIII/225/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Monika Jasińska 2020-05-06 13:57:27
Uchwała Nr XVIII/224/20 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Goleniów lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Monika Jasińska 2020-05-06 13:56:48
Uchwała Nr XVIII/223/20 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich Monika Jasińska 2020-05-06 13:56:05
Uchwała Nr XVIII/222/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej Monika Jasińska 2020-05-06 13:54:54
Uchwała Nr XVIII/221/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług Monika Jasińska 2020-05-06 13:54:23
Uchwała Nr XVIII/220/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 13:53:46
Uchwała Nr XVIII/220/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 13:53:27
Uchwała Ne XVIII/219/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 13:52:51
Uchwała Nr XVIII/218/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę Monika Jasińska 2020-05-06 13:51:59
Uchwała Nr XVIII/218/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę Monika Jasińska 2020-05-06 13:51:48
Uchwała Nr XVIII/217/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 13:51:13
Uchwała Nr XVIII/216/20 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Monika Jasińska 2020-05-06 13:45:46
Uchwała Nr XVIII/216/20 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Monika Jasińska 2020-05-06 13:45:39
Uchwała Nr XVIII/215/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 13:45:04
Uchwała Nr XVIII/215/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-05-06 13:44:57
Uchwała Nr XVIII/214/20 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica ? Goleniowski Park Przemysłowy Monika Jasińska 2020-05-06 13:42:34
Uchwała Nr XVIII/212/20 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław Monika Jasińska 2020-05-06 13:37:13
Uchwała Nr XVIII/212/20 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław Monika Jasińska 2020-05-06 13:36:37
Uchwała Nr XVIII/213/20 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn oraz działki nr 89/1 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska Monika Jasińska 2020-05-06 13:30:06
Uchwała Nr XVIII/213/20 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn oraz działki nr 89/1 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska Monika Jasińska 2020-05-06 13:28:32
Uchwała Nr XVIII/212/20 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław Monika Jasińska 2020-05-06 13:27:48
Uchwała Nr XVIII/212/20 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław Monika Jasińska 2020-05-06 13:27:15
Uchwała Nr XVIII/211/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w partnerstwie projektu "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w SP Kliniska Wielkie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Monika Jasińska 2020-05-06 13:25:51
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2020-05-06 13:23:31
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2020-05-06 13:23:27
XVII sesja Rady Miejskiej w dniu 05.02.2020 Monika Jasińska 2020-05-06 13:23:15
404-2 Monika Jasińska 2020-05-06 13:23:07