herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE o decyzji środowiskowej - lokalizacja usług wulkanizacyjnych dla samochodów ososbowych oraz montaż zujników parkowania, na terenie działki nr 199/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Goleniów Joanna Chilkiewicz 2010-09-10 09:58:52
Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej i Michała Drzymały w Goleniowie ? I etap Wioleta Danowska 2010-09-09 12:36:31
Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej i Michała Drzymały w Goleniowie ? I etap Wioleta Danowska 2010-09-09 12:31:24
Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej i Michała Drzymały w Goleniowie ? I etap Wioleta Danowska 2010-09-09 12:25:58
Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej i Michała Drzymały w Goleniowie ? I etap Wioleta Danowska 2010-09-09 12:22:18
Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Mosty Wioleta Danowska 2010-09-09 12:11:56
O B W I E S Z C Z E N I E Kamila Buksik 2010-09-09 11:27:07
O B W I E S Z C Z E N I E Kamila Buksik 2010-09-09 09:49:17
09 września 2010r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-09-09 07:54:30
wniosek o przyznanie grantu na zajęcia pozalekcyjne, sprawozdanie z bieżącej realizacji i sprawozdanie merytoryczno - finansowe Grzegorz Matławski 2010-09-07 10:36:01
wniosek o przyznanie grantu na zajęcia pozalekcyjne, sprawozdanie z bieżącej realizacji i sprawozdanie merytoryczno - finansowe Grzegorz Matławski 2010-09-07 10:28:18
wniosek o przyznanie grantu na zajęcia pozalekcyjne, sprawozdanie z bieżącej realizacji i sprawozdanie merytoryczno - finansowe Grzegorz Matławski 2010-09-07 10:28:02
O B W I E S Z C Z E N I E Kamila Buksik 2010-09-07 08:51:39
O B W I E S Z C Z E N I E Kamila Buksik 2010-09-07 08:37:54
Oszacowanie 46 nieruchomości , które zostały geodezyjnie podzielone w pierwszym półroczu 2010 roku, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Justyna Grabia 2010-09-07 08:24:47
Oszacowanie 46 nieruchomości , które zostały geodezyjnie podzielone w pierwszym półroczu 2010 roku, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Justyna Grabia 2010-09-07 08:24:12
18 września 2010r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-09-06 11:03:02
11 września 2010 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-09-06 11:00:59
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko, gmina Goleniów Wioleta Danowska 2010-09-03 13:57:25
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko, gmina Goleniów Wioleta Danowska 2010-09-03 13:56:56
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko, gmina Goleniów Wioleta Danowska 2010-09-03 13:54:42
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 08 września 2010 r. (środa) godz. 11.00 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-09-02 14:44:09
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 08 września 2010 r. (środa) godz. 11.00 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-09-02 14:42:02
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniach 09 czerwca 2010 r. i 01 lipca 2010 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-09-02 14:39:27
ZARZĄDZENIE nr 166/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej Tomasz Szadkowski 2010-09-02 14:10:06
ZARZĄDZENIE nr 166/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej Tomasz Szadkowski 2010-09-02 14:01:30
OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji ooś dla przedsiewzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego złoża "Miekowo, działki nr 21/2 i nr 21/6 Joanna Chilkiewicz 2010-09-02 11:20:42
03 września 2010r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2010-09-02 09:29:02
Formularze - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:35:19
Wykaz organizacji pozarządowych Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:33:52
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:33:14
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:33:10
Formularze - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:30:43
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:30:27
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Goleniów - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:29:58
Sprawozdanie (częściowe /końcowe) z wykonania zadania - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:29:39
Oferta organizacji pozarządowej /podmiotu/jednostki organizacyjnej - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:29:03
Formularz dla organizacji Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:28:20
Sprawozdania z wykonania zadania (na podstawie uchwały Nr XL/508/10) Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:26:34
Wniosek organizacji pozarządowej (na podstawie uchwały Nr XL/508/10) Edyta Guzikiewicz 2010-09-01 14:25:38