herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/496/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Przez edukację do przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:35:10
Uchwała Nr XXXIX/495/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Dobry start - lepsza przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:33:53
Uchwała Nr XXXIX/494/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Odkryć talent i edukować z sukcesem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:32:08
Uchwała Nr XXXIX/493/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Szkoła sukcesu - wyrównuje szanse edukacyjne i pomaga odkrywać świat" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:30:30
Rok 2007 - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2010-03-02 09:29:28
Uchwała Nr XXXIX/492/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "GSM - Goleniowska Szkoła Myślenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:28:31
Uchwała Nr XXXIX/491/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:26:23
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2010-02-24 - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2010-03-02 09:16:31
Budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowe Wioleta Danowska 2010-03-02 08:38:38
Budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowe Wioleta Danowska 2010-03-02 08:31:03
07 marca 2010 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2010-03-02 08:22:25
Budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowe Wioleta Danowska 2010-03-02 08:21:28
06 marca 2010 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2010-03-02 08:20:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2010 o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych oraz zmiany zarządzenia Nr 227/2009 o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu działki nr 77/18, zabudowanej garażem nr 27 przy ulicy Konstytucji 3 Maja Agnieszka Miturska 2010-03-02 07:50:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 5b/3 w Goleniowie. Agnieszka Miturska 2010-03-02 07:48:41
Budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowe Wioleta Danowska 2010-03-01 16:34:26
Budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowe Wioleta Danowska 2010-03-01 16:33:50
Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:19:21
Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 14.01.2010r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2010. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:19:01
Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:18:38
Zarządzenie nr 36/2010 z dnia 17 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010 r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:18:22
Zarządzenie nr 36/2010 z dnia 17 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010 r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:17:58
Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:16:58
Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 14.01.2010r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2010. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:16:40
Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:16:23
Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:15:41
Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 14.01.2010r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2010. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:15:20
Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2010r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:14:49
Zarządzenie nr 36/2010 z dnia 17 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2010 r. Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:13:52
- dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:10:54
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31-12-2009 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:09:57
Budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowe Wioleta Danowska 2010-03-01 16:09:12
- dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:07:46
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31-12-2009 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:05:26
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31-12-2009 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-03-01 16:04:11
Zarzadzenie nr 40/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.02.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2010-03-01 15:09:12
Zarządzenie nr 38/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.02.2010 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2010-03-01 15:03:54
informacja - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2010-03-01 14:38:44
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31-12-2009 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-02-26 15:05:42
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31-12-2009 r. - dokument usunięty Katarzyna Siedlecka 2010-02-26 15:05:14