herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu asortymentu na potrzeby sekcji Pralnia, zlokalizowanej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" Izabela Szturo 2018-12-20 09:21:16
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu asortymentu na potrzeby sekcji Pralnia, zlokalizowanej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" Izabela Szturo 2018-12-20 09:20:48
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., że w dniu 3 grudnia 2018 r. dla Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów została wydana decyzja Nr 11/2018 znak : WAB/D/6746.07.05.2018.MP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi dojazdowej w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie wg katastru nieruchomości : działki nr 132/20,11/3,14,15 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów. Karolina Lasocka 2018-12-20 08:40:53
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-12-20 08:14:31
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-12-20 08:13:59
Zarządzenie Nr 316/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM Edyta Guzikiewicz 2018-12-19 14:08:49
Zarządzenie Nr 313/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-12-19 14:07:49
Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.:Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2018-12-19 13:45:34
Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.:Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2018-12-19 13:41:44
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2018-12-19 13:41:19
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2018-12-19 12:28:05
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2018-12-19 12:23:57
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2018-12-19 12:23:42
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2018-12-19 12:23:28
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2018-12-19 12:23:17
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Ewelina Jarmoła 2018-12-19 11:48:41
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Ewelina Jarmoła 2018-12-19 11:48:25
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-12-19 09:42:38
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-12-19 09:41:59
Opinie RIO do projektu, o deficycie i o WPF Mirosław Guzikiewicz 2018-12-18 19:38:17
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 70, 103/6, 105/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-12-18 14:10:29
obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 5/6 i 90 w obrębie geodezyjnym Rurzyca oraz 36 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-12-18 12:53:57
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Ewelina Jarmoła 2018-12-18 10:06:44
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zebrania wszystkich dowodów w sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie". Karolina Lasocka 2018-12-17 14:00:45
Władze Gminy Andrzej Krause 2018-12-17 13:30:05
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-12-17 13:01:38
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2018 r. Grzegorz Matławski 2018-12-17 12:58:48
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-12-17 11:35:01
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-12-17 11:34:48
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-12-17 09:25:50
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-12-17 09:25:27
Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.:Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2018-12-14 13:28:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:16:04
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:14:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:14:11
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy alei położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Goleniów Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:13:47
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:12:58
Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Goleniów w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:12:25
Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Goleniów z miastem Mölln Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:11:54
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018 Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:11:33