herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
_Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów_ Justyna Grabia 2018-04-23 13:30:51
_Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów_ Justyna Grabia 2018-04-23 13:30:36
_Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów_ Justyna Grabia 2018-04-23 13:30:17
Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-04-23 12:28:48
Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-04-23 12:21:33
Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-04-23 12:21:29
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-04-23 11:01:38
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-04-23 11:00:09
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-04-23 10:59:52
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-04-23 10:57:55
obwieszczenie-budowie odcinka sieci wodociągowej ? 110 PE o długości około 260 m na terenie działek nr : 17/19, 19/4, 18/2, 8/10 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. Kamila Buksik 2018-04-20 14:37:31
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-04-20 14:23:21
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-04-20 14:23:16
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-04-20 14:22:01
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-04-20 14:21:04
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2018-04-20 14:20:20
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-04-20 14:01:35
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-04-20 14:00:39
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-20 13:43:21
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-20 13:42:14
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-20 13:41:44
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-20 13:41:16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-04-20 13:40:54
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-20 13:37:23
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-20 13:36:34
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-04-20 13:36:21
Protokół Nr 03/18 z dnia 19.03.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-04-20 11:55:41
Ogłoszenie o naborze wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (do 30 maja 2018 r.) Andrzej Krause 2018-04-20 08:30:24
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:09:41
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:09:21
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:08:41
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:08:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności drogowej Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:07:44
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj)" Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:06:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:06:06
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:04:43
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:03:48
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:03:26
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2017 r. Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:03:04
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:02:40