herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną" Edyta Tomala 2018-08-23 12:20:38
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Justyna Grabia 2018-08-23 10:05:08
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Justyna Grabia 2018-08-23 10:01:14
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Justyna Grabia 2018-08-23 09:58:16
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Justyna Grabia 2018-08-23 09:54:22
Modernizacja chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie-etap I Justyna Grabia 2018-08-23 09:54:14
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2013 r. Arkadiusz Sell 2018-08-22 14:47:21
Protokół z XXXVIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 listopada 2013 r. Arkadiusz Sell 2018-08-22 14:47:04
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. Arkadiusz Sell 2018-08-22 14:46:33
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-08-22 14:32:56
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-08-22 14:30:48
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-08-22 14:23:46
GMina Goleniów - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:23:25
GMina Goleniów - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:22:35
GMina Goleniów - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:20:17
GMina Goleniów - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:19:19
GMina Goleniów - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:18:00
aaa - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:15:52
aaa - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:14:25
aaa - dokument usunięty Edyta Tomala 2018-08-22 14:13:18
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 14:08:39
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 14:07:30
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 14:04:36
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 14:02:37
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 13:58:06
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 13:53:53
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 13:44:51
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 13:38:39
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 13:33:33
Jednostki Organizacyjne Grzegorz Matławski 2018-08-22 13:24:08
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-08-22 12:33:52
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-08-22 12:33:46
Porządek posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2018 r. Monika Jasińska 2018-08-21 15:10:08
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Arkadiusz Sell 2018-08-21 12:46:52
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sell 2018-08-21 12:43:30
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów. Andrzej Krause 2018-08-21 10:08:31
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów. Andrzej Krause 2018-08-21 10:06:51
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów. Andrzej Krause 2018-08-21 07:52:16
ZARZĄDZENIE NR 209/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-20 14:48:09
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów. Grzegorz Matławski 2018-08-20 13:58:53