Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 11/21 z dnia 24 listopada 2021 r. Justyna Miturska 2021-12-27 08:36:25
1003 Monika Jasińska 2021-12-27 08:35:03
Kuszyński Robert Monika Jasińska 2021-12-27 08:34:47
1010 Monika Jasińska 2021-12-27 08:34:09
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2021-12-27 08:34:01
1010 Monika Jasińska 2021-12-27 08:33:13
1003 Monika Jasińska 2021-12-27 08:33:01
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2021-12-23 17:22:59
Informacja o wynikach naboru: Aplikant w Straży Miejskiej Marta Kachniarz 2021-12-23 17:21:42
ZARZĄDZENIE NR 277/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r. Alicja Macikowska 2021-12-23 14:24:30
Zarządzenie Nr 278/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 grudzień 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na rok 2022 r. Grzegorz Matławski 2021-12-23 14:24:05
Zarządzenie Nr 276/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Edyta Guzikiewicz 2021-12-23 14:15:22
Zarządzenie Nr 276/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Edyta Guzikiewicz 2021-12-23 14:14:36
XLIII Sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2021 r. Andrzej Krause 2021-12-23 11:32:17
XLIII Sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2021 r. Andrzej Krause 2021-12-23 11:31:19
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.11.2021 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Bór w Przemoczu Łukasz Posieczek 2021-12-23 11:27:12
Protokół z XLII nadzwyczajnej sesji w dniu 08 grudnia 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-23 09:09:01
Protokół z XLII nadzwyczajnej sesji w dniu 08 grudnia 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-23 09:08:43
Protokół z XLI sesji w dniu 24 listopada 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-23 09:02:16
Protokół z XXXVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 24 września 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-23 09:01:22
XLIII sesja w dniu 22 grudnia 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-23 09:00:04
Obwieszczenie - PODANIE  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI Joanna Chilkiewicz 2021-12-22 15:48:40
1008 Justyna Miturska 2021-12-22 13:14:41
Chodyko Dorota Justyna Miturska 2021-12-22 13:14:31
1008 Justyna Miturska 2021-12-22 13:13:33
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Eviosys Packaging Polska Sp.z.o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). Joanna Chilkiewicz 2021-12-22 13:02:06
Obwieszczenie - że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów) , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Starostą Powiatu Goleniowskiego.                                                            Joanna Chilkiewicz 2021-12-22 13:00:33
Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą  średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2021-12-22 11:52:11
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2021-12-22 11:49:33
Protokół Nr 15/21 z 08 grudnia 2021 r. Monika Jasińska 2021-12-22 11:22:23
ZARZĄDZENIE NR 274/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r. Alicja Macikowska 2021-12-21 15:29:10
1013 Monika Jasińska 2021-12-21 14:54:10
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2021-12-21 14:54:05
1013 Monika Jasińska 2021-12-21 14:53:25
Zarządzenie nr 275/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2021-12-21 14:21:35
Rb-NDS Alicja Macikowska 2021-12-21 13:14:07
Rb-Z Alicja Macikowska 2021-12-21 13:13:28
Rb-N Alicja Macikowska 2021-12-21 13:12:40
Rb-30S Alicja Macikowska 2021-12-21 13:11:57
Rb-28S Alicja Macikowska 2021-12-21 13:10:35