herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:31:06
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:30:01
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:29:55
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:27:16
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:26:38
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:25:50
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-10-09 08:24:45
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia Edyta Guzikiewicz 2018-10-08 13:11:24
Obwieszczenie w sprawie wezwania RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14A w Szczecinie". Karolina Lasocka 2018-10-08 12:12:59
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-08 12:01:55
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-08 12:01:11
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-08 11:57:11
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-08 11:56:38
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów - dokument usunięty Łukasz Posieczek 2018-10-08 11:27:46
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów - dokument usunięty Łukasz Posieczek 2018-10-08 11:27:32
obwieszczenie-zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. informacji, że na wieży kratowej zostanie zamontowane 9 anten sektorowych oraz 5 anten radioliniowych. Kamila Buksik 2018-10-05 14:20:37
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-10-05 13:35:15
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 10.10.2018 r.-11.10.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-10-05 13:10:33
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych Edyta Guzikiewicz 2018-10-05 12:32:42
Rozwój kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-10-05 11:36:13
Rozwój kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-10-05 11:35:41
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 54, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 446/14, 18/7, 18/6, 20/32, 20/34, 20/33, 20/39 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoba fizyczna . Kamila Buksik 2018-10-05 11:27:07
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 55, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 86/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie i 312/12 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . na wniosek: osoba fizyczna . Kamila Buksik 2018-10-05 11:25:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Goleniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-04 14:51:37
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-04 14:50:39
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Goleniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-04 14:49:09
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-04 14:47:44
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 53, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr: 18/7, 20/37, 20/38 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-10-04 14:17:39
Statystyka kadencji Rady Miejskiej 2014-2018 Monika Jasińska 2018-10-04 13:06:04
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - listopad 2018 r. Monika Jasińska 2018-10-04 13:05:16
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 13 listopada 2018r. Genowefa Palczak 2018-10-04 12:49:43
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 listopada 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-10-04 12:48:04
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 listopada 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-10-04 12:47:59
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 listopada 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-10-04 12:45:15
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 listopada 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-10-04 12:45:03
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 54, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 446/14, 18/7, 18/6, 20/32, 20/34, 20/33, 20/39 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoba fizyczna . - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-10-04 11:41:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:32:22
Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:32:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej powołania osób na stanowisko sekretarza i inspektora ds. organizacyjnych bez przeprowadzenia konkursu Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:31:46
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:31:19