herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-06-27 12:43:14
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-06-27 12:43:05
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-06-27 12:42:17
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-06-27 12:41:32
Protokół Nr 05/18 z 29 maja 2018 r. Monika Jasińska 2018-06-27 08:51:09
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-06-27 08:27:03
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-06-27 08:27:00
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-06-27 08:26:39
ZARZĄDZENIE nr 171/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Niewiadowie, na której zlokalizowano ujęcie wody pitnej. Tomasz Szadkowski 2018-06-26 13:15:09
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 26.06.2018 r.-01.07.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-06-26 11:23:00
Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Janiszewska 2018-06-26 10:47:27
Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Janiszewska 2018-06-26 10:47:06
Protokół Nr 06/18 z 12 czerwca 2018 r. Monika Jasińska 2018-06-26 08:13:39
ZARZĄDZENIE NR 155/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-06-25 16:57:48
ZARZĄDZENIE NR 158/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-06-25 16:57:05
ZARZĄDZENIE NR 160/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-06-25 16:56:20
ZARZĄDZENIE NR 162/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-06-25 16:55:32
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-06-25 16:55:01
ZARZĄDZENIE NR 166/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-06-25 16:54:29
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r. Joanna Chilkiewicz 2018-06-25 15:33:09
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1a/3 Agnieszka Miturska 2018-06-25 13:57:02
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Andrzej Krause 2018-06-25 13:52:59
Rekomendacje pozytywnie zakwalifikowanych ofert - nabór z 30.05.2018r. Andrzej Krause 2018-06-25 13:42:46
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów Panu Manfredowi Kendziorze Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:23:00
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów Pani Ewie Durskiej Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:22:30
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:21:38
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:20:41
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:20:17
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:19:16
XLV uroczysta sesja Rady Miejskiej w dniu 01 lipca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-06-25 13:14:27
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-06-25 10:38:30
Informacja o wynikach naboru:Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-06-22 14:30:34
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:04:35
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:03:54
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:02:45
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:01:40
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:00:41
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zadaszeniu ( wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. Kamila Buksik 2018-06-22 13:57:29
Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2018-06-22 11:27:00
Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2018-06-22 11:26:20