herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-14 11:40:47
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-14 11:40:03
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-14 11:39:56
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-14 11:39:45
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-14 11:39:32
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Karolina Lasocka 2018-02-14 11:38:56
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. Genowefa Palczak 2018-02-14 11:09:42
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 17 kwietnia 2018r.ń - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:07:26
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 17 kwietnia 2018r.ń - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:06:59
burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:05:25
burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:05:17
Burmistrz Gmiiny Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:03:49
Burmistrz Gmiiny Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:03:42
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:01:51
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 17 kwietnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-02-14 11:01:27
obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie i przebudowie ? wymiana istniejącej sieci cieplnej osiedlowej oraz przyłączy cieplnych w Goleniowie na terenie działek nr: obręb geodezyjnym Goleniów nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97; obręb geodezyjny Goleniów nr 7 : 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2, na wniosek: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-02-13 15:16:14
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-02-13 13:44:13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-02-13 13:44:01
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:30:37
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:30:15
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:29:49
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:29:20
Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-02-13 13:04:09
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:02:14
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:02:12
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:01:26
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 13:00:18
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-13 12:52:31
Informacja o liczbie dzieci - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-02-13 12:26:41
Informacja o liczbie dzieci - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2018-02-13 12:26:38
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 15 marca 2018r. Genowefa Palczak 2018-02-13 11:37:00
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Ewelina Jarmoła 2018-02-13 09:37:47
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 80-160 mm i długości ok. 120 mb na terenie działek nr : 17, 19, 58/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-02-13 09:26:24
oboweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 3 UMARZAJĄCA postępowanie administracyjne o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ?Play? na terenie działki nr 171/1 w obrębie geodezyjnym Glewice 1 ( dotyczącego złożonego wniosku z dnia 20 listopada 2017r.) na wniosek: P4 Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-02-12 14:15:33
obwieszczenie - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ?Play? na terenie działki nr 171/1 w obrębie geodezyjnym Glewice 1. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-02-12 14:14:33
obwieszczenie - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ?Play? na terenie działki nr 171/1 w obrębie geodezyjnym Glewice 1. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-02-12 14:14:09
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców Andrzej Krause 2018-02-12 11:14:22
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskiech Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-02-12 09:22:38
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskiech Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-02-12 09:22:12
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdysplinarnego w Goleniowie. Karolina Lasocka 2018-02-12 09:10:17