herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-16 12:15:56
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem pro-wadzącym Grzegorz Matławski 2019-01-16 09:27:18
dotacje 2019 Grzegorz Matławski 2019-01-16 09:26:39
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-01-16 09:25:36
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2019-01-16 09:23:42
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 1, umarzająca postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr 199 i 35 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2019-01-16 09:01:17
Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047. Mirosław Guzikiewicz 2019-01-16 07:29:48
ZARZĄDZENIE nr 19/2019 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Lipowej, zbywanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Tomasz Szadkowski 2019-01-15 15:17:45
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów na podstawie uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Andrzej Krause 2019-01-15 14:45:15
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów Agnieszka Racławska 2019-01-15 12:15:27
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Andrzej Krause 2019-01-15 08:23:13
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Edyta Guzikiewicz 2019-01-14 14:25:34
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2019-01-14 14:24:52
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Edyta Guzikiewicz 2019-01-14 14:24:10
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności Edyta Guzikiewicz 2019-01-14 14:22:39
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności Edyta Guzikiewicz 2019-01-14 14:21:40
Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:30:44
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:26:21
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:24:36
Porządek obrad sesji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:24:25
Porządek obrad sesji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:24:12
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:23:07
IV nadzwyczajna sesja w dniu 18 stycznia 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-01-14 13:16:33
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych Agnieszka Miturska 2019-01-14 13:11:33
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 - dokument usunięty Agnieszka Racławska 2019-01-14 13:04:39
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 Agnieszka Racławska 2019-01-14 13:04:21
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 - dokument usunięty Agnieszka Racławska 2019-01-14 13:02:18
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 - dokument usunięty Agnieszka Racławska 2019-01-14 13:00:41
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 - dokument usunięty Agnieszka Racławska 2019-01-14 12:51:17
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie projektu zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 - zarządzenie Nr 15/2019 Agnieszka Racławska 2019-01-14 12:45:44
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-01-14 12:42:11
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-01-14 12:41:58
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 16.01.2019 r. do 30.01.2019 r. Monika Jasińska 2019-01-14 11:49:35
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-01-14 11:16:47
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-01-14 11:16:05
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 16.01.2019 r. do 30.01.2019 r. Monika Jasińska 2019-01-14 10:18:55
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w działce nr 241 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . Kamila Buksik 2019-01-14 10:05:17
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Agnieszka Kot 2019-01-14 09:47:04
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,Edukacji,Kultury i Sportu w dniu 21 stycznia 2019 r. Monika Kowalczuk 2019-01-14 09:22:46
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku Kamila Janiszewska 2019-01-14 09:11:35