herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-05-24 08:47:30
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-05-24 08:47:07
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-05-24 08:46:07
XLIII sesja Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-05-24 08:44:28
Obwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów?, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?. Joanna Chilkiewicz 2018-05-23 14:38:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów w placówkach oświatowych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-23 14:29:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów w placówkach oświatowych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-23 14:27:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów w placówkach oświatowych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-23 14:27:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów w placówkach oświatowych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-23 14:27:26
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów w placówkach oświatowych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-23 14:27:01
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-05-23 13:52:24
Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, psychospołeczne, prawne, zawodowe dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-05-23 13:38:08
Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, psychospołeczne, prawne, zawodowe dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-05-23 13:37:33
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-05-23 09:46:33
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-05-23 09:46:19
Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-05-23 09:44:06
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 29 maja 2018 r. Monika Jasińska 2018-05-23 08:35:28
Protokół Nr 04/18 z 25 kwietnia 2018 r. Monika Jasińska 2018-05-23 08:23:51
Protokół Nr 03/18 z 24 kwietnia 2018 r. Monika Jasińska 2018-05-23 08:23:23
Protokół Nr 05/18 z 15 maja 2018 r. Monika Jasińska 2018-05-23 08:22:12
Protokół Nr 05/18 z 15 maja 2018 r. Monika Jasińska 2018-05-23 08:22:02
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-05-22 15:29:47
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-22 13:37:25
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-22 13:37:12
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-22 13:35:10
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-22 09:03:29
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-05-22 09:03:04
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-05-22 09:02:39
Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom Ewelina Jarmoła 2018-05-21 14:46:47
Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom Ewelina Jarmoła 2018-05-21 14:46:23
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-05-21 11:44:13
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-05-21 11:43:44
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoł i placówek w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Police Kamila Janiszewska 2018-05-21 10:44:25
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoł i placówek w Gminie Miasto Szczecin i w Gminie Police Kamila Janiszewska 2018-05-21 10:43:58
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Kliniskach Wielkich Grzegorz Matławski 2018-05-21 09:16:37
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Kliniskach Wielkich Grzegorz Matławski 2018-05-21 09:15:23
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-05-18 15:20:51
ZARZĄDZENIE NR 123/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-05-18 15:19:53
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-05-18 15:19:26
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn.: Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom Ewelina Jarmoła 2018-05-18 14:34:44