Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:32:22
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:31:18
rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:30:42
rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 - dot. dzieci spoza obwodu szkoły Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:30:28
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:29:20
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2022/2023 Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:28:38
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:26:35
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły 2022/2023 Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:26:04
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły 2022/2023 Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:25:50
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły 2022/2023 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:25:42
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:25:01
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:24:32
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły 2022/2023 - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2022-01-21 10:22:53
Obwieszczenie - zawiadamia się że została wydana decyzja zmieniająca decyzję środowiskową Nr 16/ŚU/2018, znak: WPNS.6220.22.2018.JC z dnia 21.10.2018 r., Joanna Chilkiewicz 2022-01-20 15:27:53
Obwieszczenie- wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.22.2018.JC   Joanna Chilkiewicz 2022-01-20 15:25:41
Obwieszczenie - zawiadamia się że została wydana decyzja zmieniająca decyzję środowiskową Nr 16/ŚU/2018, znak: WPNS.6220.22.2018.JC z dnia 21.10.2018 r., Joanna Chilkiewicz 2022-01-20 15:18:26
1048 Justyna Miturska 2022-01-20 14:40:01
Chodyko Dorota Justyna Miturska 2022-01-20 14:39:44
1048 Justyna Miturska 2022-01-20 14:39:08
Faryniarz Danuta Justyna Miturska 2022-01-20 12:52:14
Sypień Krzysztof Justyna Miturska 2022-01-20 12:51:27
Kuszyński Robert Justyna Miturska 2022-01-20 12:50:40
Muszyńska Aleksandra Justyna Miturska 2022-01-20 12:49:01
Zajko Krzysztof Justyna Miturska 2022-01-20 12:46:39
Stałe komisje 18.01.2022 r. Justyna Miturska 2022-01-20 12:44:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2022 rok. Monika Jasińska 2022-01-20 11:02:09
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Monika Jasińska 2022-01-20 11:01:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028. Monika Jasińska 2022-01-20 11:01:15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Monika Jasińska 2022-01-20 11:00:50
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. Monika Jasińska 2022-01-20 11:00:16
Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Miasto Szczecin w zakresie przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. Monika Jasińska 2022-01-20 10:59:41
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Monika Jasińska 2022-01-20 10:59:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. Monika Jasińska 2022-01-20 10:58:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Goleniów na 2022 rok. Monika Jasińska 2022-01-20 10:58:03
Projekty uchwał Monika Jasińska 2022-01-20 10:56:57
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2022-01-20 10:56:35
Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej Monika Jasińska 2022-01-20 10:55:39
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2022-01-20 10:53:57
XLIV sesja w dniu 26.01.2022 r. Monika Jasińska 2022-01-20 10:48:17
XLIV sesja w dniu 26.01.2022 r. Monika Jasińska 2022-01-20 10:47:56