herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 13:52:38
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-09 12:46:00
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-09 12:45:37
Zarządzenie nr 283/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 listopada 2018r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Genowefa Palczak 2018-11-09 12:33:23
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 12:08:30
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 12:07:39
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 12:07:32
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 12:07:24
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 12:07:16
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-09 12:07:06
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 61, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 74/8 i 215/118 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-11-09 11:50:54
Oszacowanie 55 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wnioski ich właścicieli w latach 2017 i 2018, w celu sprawdzenia czy nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-11-09 10:05:58
Oszacowanie 55 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wnioski ich właścicieli w latach 2017 i 2018, w celu sprawdzenia czy nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-11-09 10:05:39
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 62, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 114/9 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-11-09 09:20:31
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-09 09:07:03
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-09 09:06:31
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-09 09:06:06
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ Szarak Łukasz Posieczek 2018-11-09 08:54:42
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Szarak Łukasz Posieczek 2018-11-09 08:53:56
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu WKŁ Łoś Łukasz Posieczek 2018-11-09 08:52:50
ZARZĄDZENIE Nr 282/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-11-09 08:29:17
ZARZĄDZENIE Nr 282/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-11-09 08:25:16
Uchwała Nr CCCLVIII.633.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 września w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz 2018-11-08 14:26:45
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 grudnia 2018r. Genowefa Palczak 2018-11-08 13:24:23
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 grudnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-11-08 13:22:09
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 13 grudnia 2018r. - dokument usunięty Genowefa Palczak 2018-11-08 13:21:38
Kowalewski Hubert Monika Jasińska 2018-11-08 13:17:39
Dykowski Łukasz Monika Jasińska 2018-11-08 13:16:50
2018-2 Monika Jasińska 2018-11-08 13:15:00
2018-2 Monika Jasińska 2018-11-08 13:14:41
2001-3 Monika Jasińska 2018-11-08 13:13:52
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2018 r. została wydana decyzja P ? 63, zmieniająca zapisy decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów dot. informacji, że na wieży kratowej zostanie zamontowane 9 anten sektorowych oraz 5 anten radioliniowych. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. Kamila Buksik 2018-11-08 12:45:40
Informacja o wynikach naboru: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-08 10:57:21
Informacja o wynikach naboru: Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-08 09:10:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z dnia 31 października 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych. Karolina Lasocka 2018-11-08 08:38:43
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Goleniowskiego, z dojazdem do Szczecina i Stargardu Izabela Szturo 2018-11-07 12:33:22
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Goleniowskiego, z dojazdem do Szczecina i Stargardu Izabela Szturo 2018-11-07 12:32:50
Konsultacje społeczne: Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów Elżbieta Milewska 2018-11-07 11:25:03
Konsultacje społeczne: Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów Elżbieta Milewska 2018-11-07 11:13:59
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 5/6 i 90 w obrębie geodezyjnym Rurzyca oraz 36 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . Kamila Buksik 2018-11-06 14:30:34