herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:30:57
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:30:35
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 54, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 446/14, 18/7, 18/6, 20/32, 20/34, 20/33, 20/39 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoba fizyczna . - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-10-04 11:27:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:26:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:26:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:26:12
Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:25:47
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2018-10-04 11:12:14
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:38:50
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:33:49
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:32:54
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:31:47
XLVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:29:44
XLVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:29:34
XLVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:29:24
XLVII nadzwyczajna sesja w dniu 27 września 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-03 15:28:34
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-10-03 14:42:56
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-10-03 14:42:28
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-10-03 14:42:14
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-10-03 14:42:09
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-10-03 14:40:26
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-10-03 14:40:02
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-10-03 14:37:21
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-10-03 14:37:05
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-10-03 14:36:35
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku - dokument usunięty Justyna Grabia 2018-10-03 14:35:44
Modernizacja Nawierzchni Ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-10-03 13:58:15
Modernizacja Nawierzchni Ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-10-03 13:51:34
Modernizacja Nawierzchni Ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-10-03 13:51:11
Modernizacja Nawierzchni Ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-10-03 13:49:34
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-03 12:41:12
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-10-03 12:40:04
Protokół Nr 07/18 z 25 września 2018 r. Monika Jasińska 2018-10-03 08:35:09
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2018-10-02 15:02:36
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-10-02 13:36:02
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-10-02 13:35:24
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2018-10-02 13:33:43
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2018-10-02 12:08:22
Majdak Czesław Monika Jasińska 2018-10-02 12:06:44
Zygmański Ireneusz Monika Jasińska 2018-10-02 12:05:18