herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:02:11
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław Arkadiusz Sell 2018-04-19 15:01:37
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2018-04-19 14:59:55
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-04-19 14:59:33
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-04-19 14:59:09
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-04-19 14:57:34
XLII sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-04-19 14:56:35
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-04-19 14:46:38
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-04-19 14:46:04
Zarzadzenie nr 97/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-04-19 14:44:13
Maciejewski Wojciech Monika Jasińska 2018-04-19 12:45:52
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2018-04-19 12:44:32
2074 Monika Jasińska 2018-04-19 12:44:26
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-04-19 11:53:35
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-04-19 11:53:15
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2018-04-19 10:02:54
Zajko Krzysztof Monika Jasińska 2018-04-19 10:02:23
Majdak Czesław Monika Jasińska 2018-04-19 10:00:50
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2018-04-19 09:58:42
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2018-04-19 09:55:15
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2018-04-19 09:52:34
2086 Monika Jasińska 2018-04-19 09:49:15
2083 Monika Jasińska 2018-04-19 09:49:01
2079_2088 Monika Jasińska 2018-04-19 09:48:43
2078 Monika Jasińska 2018-04-19 09:48:11
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Edyta Guzikiewicz 2018-04-18 15:08:07
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Edyta Guzikiewicz 2018-04-18 15:07:45
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-04-18 15:07:01
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-04-18 15:06:54
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-04-18 14:11:08
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-04-18 14:10:31
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-18 13:18:03
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-18 13:18:01
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-18 13:17:37
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-18 13:16:28
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-18 13:16:09
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Izabela Szturo 2018-04-18 13:16:00
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 17/12, 16/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. Kamila Buksik 2018-04-18 12:59:26
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-04-18 11:58:35
Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom Ewelina Jarmoła 2018-04-18 11:52:57