herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2018-08-20 13:07:20
Żebiełowicz Mariusz Monika Jasińska 2018-08-20 13:05:35
2168-2 Monika Jasińska 2018-08-20 13:05:06
2168 Monika Jasińska 2018-08-20 13:04:56
2176-2 Monika Jasińska 2018-08-20 13:04:25
2173-2 Monika Jasińska 2018-08-20 13:04:11
Dykowski Łukasz Monika Jasińska 2018-08-20 13:01:20
2167 Monika Jasińska 2018-08-20 12:53:40
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 14:40:07
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 14:38:11
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 14:38:06
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 14:34:17
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 14:28:05
Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 14:27:09
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 13:07:29
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 13:04:18
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 13:03:46
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 13:02:56
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie Ewelina Lewandowska 2018-08-17 13:02:40
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-08-17 12:05:09
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-08-17 12:04:35
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-08-17 12:02:08
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-08-17 11:55:07
ZARZĄDZENIE NR 207/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-16 15:30:24
ZARZĄDZENIE NR 206/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 191/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-16 15:29:54
ZARZĄDZENIE NR 208/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-16 15:29:04
ZARZĄDZENIE NR 200/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-08-16 15:28:37
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 20.08.2018 r.-05.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-08-16 15:15:36
Porządek posiedzenia Komisji Statutowej w dniu 20 sierpnia 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-08-16 15:14:58
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-08-16 14:44:50
Guzikiewicz Mirosław - Skarbnik Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-08-16 14:40:22
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-08-16 11:30:58
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-08-16 11:30:56
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 01.08.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana decyzja Nr 6/2018 znak: WAB/D/6746.03.05.2018.MJa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowi ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : -obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów-działki nr 41 i 42; -obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów-działki nr 239/2,245/1,286,256/21,451,285,287,412,288,324,215,235,257/11,233,531/7,452/11. Karolina Lasocka 2018-08-16 09:31:25
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 36/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie : -czterech budoynków magazynowych dla środów bojowych; -niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami, w tym zewnętrznych instalacji podziemnych : wodociągowych, hydrantowych, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia zewnętrznego oraz zewnętrznego agregatu prądotwórczego;- obwałowąń; -placów manerwowych; -dróg wewnętrznych; na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym nr 0062 Glewice-2, gmina Goleniów [woj. Zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON. Karolina Lasocka 2018-08-16 09:10:15
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 36/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie : - dokument usunięty Karolina Lasocka 2018-08-16 09:04:41
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 36/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie : - dokument usunięty Karolina Lasocka 2018-08-16 09:04:14
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 25.07.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 19.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacją deszczową, elektryczną i teletechniczną przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny Niedamierz działka nr 1; -obręb geodezyjny Niewiadowo-działki nr 114,117/23,115/3,16,103,118,30/2,88; -obręb geodezyjny Żółwia Błoć-działki nr 626/5,346/4,628/3,464,123,320,347,462/2,317/8,317/7,317/11,71,324/3,327,324/7,323/5,323/4; -obręb geodezyjny Białuń-działka nr 98/1. Karolina Lasocka 2018-08-16 08:55:51
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 22.08.2018 r.-05.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-08-14 15:14:34
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie nowego regulaminu prowadzenia gospodarki finansowej wydatków jednostek pomocniczych-sołectw - dokument usunięty Agnieszka Kot 2018-08-14 14:15:02