Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-27S - dokument usunięty Alicja Macikowska 2021-12-21 13:09:46
Rb-27S Alicja Macikowska 2021-12-21 13:09:40
Rb-27S - dokument usunięty Alicja Macikowska 2021-12-21 13:07:10
III kwartał Alicja Macikowska 2021-12-21 13:02:23
III kwartał Alicja Macikowska 2021-12-21 13:01:11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny przy ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. Elżbieta Milewska 2021-12-21 12:56:10
1005 Justyna Miturska 2021-12-21 11:58:33
Faryniarz Danuta Justyna Miturska 2021-12-21 11:58:25
1005 Justyna Miturska 2021-12-21 11:57:31
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Elżbieta Milewska 2021-12-21 11:55:41
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Elżbieta Milewska 2021-12-21 11:53:49
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2021-12-21 11:44:34
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania .decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,                           ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Joanna Chilkiewicz 2021-12-21 11:43:43
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 16.12.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Joanna Chilkiewicz 2021-12-21 11:42:27
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  Joanna Chilkiewicz 2021-12-21 11:41:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 65/1 i 54 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2021-12-21 11:06:35
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. ZO.O. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem    socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Joanna Chilkiewicz 2021-12-21 10:56:21
1004 Monika Jasińska 2021-12-21 10:21:46
Faryniarz Danuta Monika Jasińska 2021-12-21 10:21:42
1004 Monika Jasińska 2021-12-21 10:21:08
1001 Monika Jasińska 2021-12-21 10:20:55
Kuszyński Robert Monika Jasińska 2021-12-21 10:20:49
1001 Monika Jasińska 2021-12-21 10:20:03
1000 Monika Jasińska 2021-12-21 10:19:36
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2021-12-21 10:19:30
1000 Monika Jasińska 2021-12-21 10:18:48
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 250/7, 241, 238/2 w obrębie geodezyjnym Komarowo. Adrianna Nalikowska 2021-12-21 08:47:49
Zarządzenie Nr 272/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Arkadiusz Sell 2021-12-20 14:51:54
Zarządzenie nr 273/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne Teresa Kaźmierczak 2021-12-20 14:17:55
Zarządzenie nr 273/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-12-20 14:12:31
Zarządzenie nr 273/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-12-20 14:07:35
Dane teleadresowe Agnieszka Roszatycka-Krause 2021-12-20 13:27:25
Latka Małgorzata Monika Jasińska 2021-12-20 12:31:41
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2021-12-20 12:31:07
Stałe komisje 16.12.2021 r. Monika Jasińska 2021-12-20 12:28:55
Stałe komisje 16.12.2021 r. Monika Jasińska 2021-12-20 12:28:52
1007 Justyna Miturska 2021-12-20 11:43:58
Faryniarz Danuta Justyna Miturska 2021-12-20 11:43:08
1007 Justyna Miturska 2021-12-20 11:41:50
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów Konrad Nowak 2021-12-20 11:02:30