herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047 Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:11:08
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:10:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:10:17
Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2019 Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:09:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:09:22
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:08:31
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:07:03
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:06:38
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:05:56
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:05:33
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:03:27
III sesja w dniu 19 grudnia 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-12-14 10:01:56
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Edyta Guzikiewicz 2018-12-13 13:30:38
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego Edyta Guzikiewicz 2018-12-13 13:30:00
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-12-13 12:27:13
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-12-13 12:27:04
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-12-13 12:24:21
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-12-13 12:23:52
Zarządzenie Nr 313/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2018-12-13 11:42:33
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku Kamila Janiszewska 2018-12-13 09:53:44
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku Kamila Janiszewska 2018-12-13 09:53:22
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 13.12.2018 r. do 19.12.2018 r. Monika Jasińska 2018-12-13 08:41:27
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-12-12 13:10:32
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-12-12 13:10:01
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Ewelina Jarmoła 2018-12-12 12:53:42
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Ewelina Jarmoła 2018-12-12 12:53:30
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-12-12 12:51:17
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Justyna Grabia 2018-12-12 12:51:10
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 67 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr 30/6, 30/3, 29 i 88 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-12-12 11:20:00
obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 r. została wydana decyzja P ? 66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) w działce nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-12-11 15:07:07
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Ewelina Jarmoła 2018-12-11 15:06:54
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Ewelina Jarmoła 2018-12-11 15:04:30
Obsadzenie mandatu radnego Jolanta Musialska Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:39:38
Obsadzenie mandatu radnego Jolanta Musialska Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:39:18
Wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Zajko Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:37:09
Obsadzenie mandatu radnego Jennifer Crissey Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:35:49
Obsadzenie mandatu radnego Jennifer Crissey - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:35:39
Obsadzenie mandatu radnego Jennifer Crissey - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:35:24
Wygaśnięcie mandatu radnego Roberta Krupowicza Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:33:51
Postanowienia Komisarza Wyborczego Arkadiusz Sell 2018-12-11 14:32:05