Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2020-09-03 08:14:17
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2020-09-03 08:04:10
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2020-09-03 07:47:49
XXIII sesja w dniu 09 września 2020 r. Monika Jasińska 2020-09-03 07:45:03
Zarządzenie Nr 214/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 września 2020 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2020 r. Grzegorz Matławski 2020-09-02 15:15:04
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 08 września 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-09-02 14:25:29
Protokół Nr VIII z dnia 20 sierpnia 2020 r. Justyna Miturska 2020-09-02 13:53:33
- dokument usunięty Grzegorz Matławski 2020-09-02 07:53:47
Grzegorz Matławski 2020-09-02 07:53:34
Stawki żywieniowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów w roku szkolnym 2020/2021 Grzegorz Matławski 2020-09-02 07:52:53
Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2020 r. Monika Jasińska 2020-09-01 14:04:15
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w dniu z 27 maja 2020 r. Monika Jasińska 2020-09-01 14:03:10
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w dniu z 27 maja 2020 r. Monika Jasińska 2020-09-01 14:02:16
Protokół Nr XIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2020-09-01 14:01:52
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w dniu z 27 maja 2020 r. Monika Jasińska 2020-09-01 14:01:34
Oszacowanie 27 nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach Kalinowej i Jodłowej, dla których w latach 2019 i 2020 stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-09-01 12:15:50
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-09-01 10:44:10
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-09-01 10:43:44
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 423, 220/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko. Kamila Buksik 2020-09-01 09:55:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 32/1 w obrębie geodezyjnym Budno. Kamila Buksik 2020-08-31 15:09:10
Petycja z 21 lipca 2020 r. w sprawie wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubczynie Grzegorz Matławski 2020-08-31 12:40:43
Petycja z 21 lipca 2020 r. w sprawie wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubczynie - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2020-08-31 12:40:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 89/9 100, 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2020-08-31 12:38:55
Petycja z 21 lipca 2020 r. w sprawie wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubczynie - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2020-08-31 12:35:50
Petycja z 21 lipca 2020 r. w sprawie wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubczynie - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2020-08-31 12:34:19
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - wrzesień 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-31 10:22:00
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Monika Jasińska 2020-08-31 08:58:06
Uchwała Nr XXII/290/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Monika Jasińska 2020-08-31 08:57:38
Uchwała Nr XXII/289/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2019 rok Monika Jasińska 2020-08-31 08:57:06
Uchwała Nr XX/287/20 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy Monika Jasińska 2020-08-31 08:56:21
Uchwała Nr XXII/288/20 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania Monika Jasińska 2020-08-31 08:56:03
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 03 września 2020 r. Justyna Miturska 2020-08-31 07:43:19
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLENIÓW, PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY oraz informacja o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Mirosław Guzikiewicz 2020-08-31 07:21:22
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 2 punkty kamerowe realizowana w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2020-08-28 14:04:14
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 2 punkty kamerowe realizowana w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2020-08-28 14:04:11
Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 2 punkty kamerowe realizowana w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Ewelina Jarmoła 2020-08-28 14:00:10
Porządek posiedzenia Zespołu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej do spraw oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich w dniu 03 września 2020 r. Justyna Miturska 2020-08-28 09:57:41
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich Joanna Kraszkiewicz 2020-08-27 15:00:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich Joanna Kraszkiewicz 2020-08-27 15:00:07
Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2020-08-27 13:16:18