Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2019-08-23 08:30:07
Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2019-08-23 08:29:23
Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2019-08-23 08:29:12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-08-22 15:07:49
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-08-22 15:06:34
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-08-22 15:03:40
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Sell 2019-08-22 14:54:35
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 Arkadiusz Sell 2019-08-22 14:49:53
Wyprawka szkolna 2019 Grzegorz Matławski 2019-08-22 13:26:37
Lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej Grzegorz Matławski 2019-08-22 13:21:49
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. Wyprawka szkolna Grzegorz Matławski 2019-08-22 13:18:26
Informacja o Wyprawce szkolnej Grzegorz Matławski 2019-08-22 13:14:53
Notatka ze spotkania z sołtysami w dniu 12 czerwca 2019 r. Monika Jasińska 2019-08-22 12:43:50
Rozporządzenie Rady Ministrów ws. wyprawki szkolnej Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:24:18
Polecenie przelania środków finansowych Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:23:32
Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:22:16
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. Wyprawka szkolna Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:20:45
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. Wyprawka szkolna Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:20:25
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. Wyprawka szkolna Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:19:35
Wyprawka szkolna 2019 Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:17:32
Wyprawka szkolna 2019 Grzegorz Matławski 2019-08-22 12:17:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na udrożnienie dróg i utwardzenie płytami yombo Joanna Wojtanek 2019-08-22 11:33:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na udrożnienie dróg i utwardzenie płytami yombo Joanna Wojtanek 2019-08-22 11:33:29
Wycena wartości rurociągu kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm, odprowadzającego wody opadowe z ulicy I Brygady Legionów w Goleniowie Joanna Wojtanek 2019-08-22 10:24:41
Wycena wartości rurociągu kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm, odprowadzającego wody opadowe z ulicy I Brygady Legionów w Goleniowie Joanna Wojtanek 2019-08-22 10:24:33
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na radną Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:37:48
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:37:14
Projekt uchwały w sprawie pozostawienie bez rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:36:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:36:20
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:35:52
Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:33:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:29:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:29:35
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:29:04
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Fiołkowa" w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:28:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Załom Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:28:11
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:25:24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:24:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/270/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:24:20
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2019-08-22 09:22:42