Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
obwieszczenie o decyzji środowiskowej Joanna Chilkiewicz 2019-06-19 15:17:24
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:51:40
Obwieszczenie Komisji Wojewódzkiej o wykazie okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w powiecie goleniowskim Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:43:39
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Agnieszka Racławska 2019-06-19 14:35:35
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Agnieszka Racławska 2019-06-19 14:35:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Agnieszka Racławska 2019-06-19 14:33:43
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Staroście Goleniowskiemu Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:09:02
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:08:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:08:12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:07:40
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:07:07
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale VII/75/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4101Z w miejscowości Rurzyca" Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:06:39
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:05:56
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:04:38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:04:13
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:03:38
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2018 rok Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:02:47
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacja o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok Arkadiusz Sell 2019-06-19 14:02:12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania Arkadiusz Sell 2019-06-19 13:58:46
Przelew kanalizacji deszczowej GPP Joanna Wojtanek 2019-06-19 13:58:29
Przelew kanalizacji deszczowej GPP Joanna Wojtanek 2019-06-19 13:58:25
Raport o stanie Gminy Goleniów za 2018 rok Arkadiusz Sell 2019-06-19 13:58:22
Przelew kanalizacji deszczowej GPP. Joanna Wojtanek 2019-06-19 13:57:12
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2019-06-19 13:56:48
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2019-06-19 13:48:28
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2019-06-19 13:43:31
X sesja w dniu 26 czerwca 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-19 13:40:31
Wybory do Izb Rolniczych 2019 Arkadiusz Sell 2019-06-19 12:15:50
ZARZĄDZENIE NR 178/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku. Grzegorz Matławski 2019-06-19 12:13:09
ZARZĄDZENIE NR 177/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie. Grzegorz Matławski 2019-06-19 12:10:55
Wybory do Izb Rolniczych 2019 Arkadiusz Sell 2019-06-19 11:59:19
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Sołectwa Borzysławiec i Lubczyna Andrzej Krause 2019-06-19 11:22:12
Burmistrz Gminy Goleniów informuje o zarządzeniu konsultacje społeczne, które polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie konsultacyjnej o treści: Czy jest Pan/Pani za wyłączeniem z obszaru Sołectwa Lubczyna osady Kępy Lubczyńskie i przyłączeniem jej do Sołectwa Borzysławiec? Andrzej Krause 2019-06-19 11:18:55
Rekomendacje pozytywnie zakwalifikowanych ofert - nabór z 30.05.2019r. Andrzej Krause 2019-06-19 11:05:44
Porządek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 czerwca 2019 r. Monika Jasińska 2019-06-19 10:50:45
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 25.06.2019 r. do 26.06.2019 r. Monika Jasińska 2019-06-19 10:48:59
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Sołectwa Borzysławiec i Lubczyna Agnieszka Kot 2019-06-19 09:51:16
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Sołectwa Borzysławiec i Lubczyna - dokument usunięty Agnieszka Kot 2019-06-19 09:48:23
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Sołectwa Borzysławiec i Lubczyna - dokument usunięty Agnieszka Kot 2019-06-19 09:46:58
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów Sołectwa Borzysławiec i Lubczyna - dokument usunięty Agnieszka Kot 2019-06-19 09:46:14