Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 08/20 z 13 sierpnia 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-27 10:46:59
Protokół Nr 07/20 z 05 sierpnia 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-27 10:46:22
Protokół Nr 01/20 z 09 lipca 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-27 10:29:06
Protokół Nr 01/20 z 09 lipca 2020 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2020-08-27 10:28:35
XXII sesja w dniu 26 sierpnia 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-27 10:26:53
XXI nadzwyczajna sesja w dniu 24 sierpnia 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-27 10:26:41
Porządek posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 01 września 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-26 15:35:35
Protokół Nr 07/20 z 17 sierpnia 2020 r. Justyna Miturska 2020-08-26 10:27:05
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW  i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie działki nr 23 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 17:21:24
Obwieszczenie -awiadamia, że. została wydana decyzja środowiskowa                                 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW                       i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                            na terenie działki nr 23 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 17:18:59
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 17:14:57
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 17:14:11
Obwieszczenia- zawiadamia, się że. została wydana decyzja środowiskowa  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 17:11:44
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 16:32:52
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów Joanna Chilkiewicz 2020-08-25 16:19:56
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-08-25 15:15:10
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-08-25 15:14:59
Zarządzenie Nr 210/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2020-08-25 15:12:07
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 31 sierpnia 2020 r. Justyna Miturska 2020-08-25 14:12:36
Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Glewicach przedstawiciela Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2020-08-25 10:44:18
Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Glewicach przedstawiciela Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2020-08-25 10:43:53
Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Glewicach przedstawiciela Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2020-08-25 10:40:09
Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 15:17:39
Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 15:17:18
Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 15:16:16
Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 15:16:04
Zarządzenie Nr 207/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie dotacji dla Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 14:36:42
Zarządzenie Nr 207/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie dotacji dla Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 14:35:58
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia Edyta Guzikiewicz 2020-08-24 13:39:04
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla Inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek nr: 42/14, 36, 3 w obrębie nr 10 w Goleniowie i 201/1 w obrębie geodezyjnym Krzewno. Kamila Buksik 2020-08-24 10:21:57
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 136 w obrębie geodezyjnym Miękowo, na terenie części w/w działki, która nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kamila Buksik 2020-08-21 12:50:33
Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2020-08-21 11:25:33
Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dokument usunięty Edyta Guzikiewicz 2020-08-21 11:24:39
obwieszczenie O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działce nr 270/12, w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Kamila Buksik 2020-08-21 10:16:35
Oszacowanie 27 nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach Kalinowej i Jodłowej, dla których w latach 2019 i 2020 stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-08-21 09:48:53
Oszacowanie 27 nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach Kalinowej i Jodłowej, dla których w latach 2019 i 2020 stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-08-21 09:48:37
Oszacowanie 27 nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach Kalinowej i Jodłowej, dla których w latach 2019 i 2020 stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-08-21 09:48:28
Oszacowanie 6 nieruchomości położonych w Goleniowie przy Placu Strażackim, dla których w 2019 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-08-21 09:06:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w działkach nr: 594 i 202 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: osób fizycznych. Kamila Buksik 2020-08-21 08:57:49
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 sierpnia 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-20 14:05:09