Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok Monika Jasińska 2020-08-19 14:54:06
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania. Monika Jasińska 2020-08-19 14:52:45
Raport o stanie Gminy Goleniów za 2019 rok Monika Jasińska 2020-08-19 14:52:14
Projekty uchwał Monika Jasińska 2020-08-19 14:51:28
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2020-08-19 14:51:15
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2020-08-19 14:50:38
Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej Monika Jasińska 2020-08-19 14:49:39
XXII sesja w dniu 26 sierpnia 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-19 14:49:03
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2020-08-19 14:46:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030. Monika Jasińska 2020-08-19 14:44:14
Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-19 14:43:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów. Monika Jasińska 2020-08-19 14:43:27
Projekty uchwał Monika Jasińska 2020-08-19 14:42:23
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2020-08-19 14:41:02
Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej Monika Jasińska 2020-08-19 14:39:28
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2020-08-19 14:39:19
Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej Monika Jasińska 2020-08-19 14:38:20
16. Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących - czerwiec 2020 - dokument usunięty Monika Jasińska 2020-08-19 14:37:38
XXI nadzwyczajna sesja w dniu 24 sierpnia 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-19 14:37:00
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 24.08.2020 r. do 09.09.2020 r. Monika Jasińska 2020-08-19 14:31:50
ZARZĄDZENIE NR 203/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2020r Mirosław Guzikiewicz 2020-08-19 11:33:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycjipolegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 104 i 133/46 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2020-08-18 14:57:18
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ? droga do kościoła - na terenie części działki nr 163 w obrębie geodezyjnym Stawno. Kamila Buksik 2020-08-18 12:12:10
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogi przez park od strony ul. Kilińskiego ( wraz przejściem) w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym tj. ronda przy ul. Wojska Polskiego, Przestrzennej i Polskiej w Goleniowie, na terenie działek nr : 55/4, 52, 36/3, 36/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie. Kamila Buksik 2020-08-18 10:08:52
Lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej Grzegorz Matławski 2020-08-18 10:04:04
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:44:27
Wyprawka szkolna 2020 Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:43:18
lista uczniów do wypłaty dofinansowania Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:42:54
Informacja o Wyprawce szkolnej Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:42:18
Rozporządzenie Rady Ministrów ws. wyprawki szkolnej Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:41:48
Polecenie przelania środków finansowych Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:41:11
Oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:40:17
Oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:39:46
WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. Grzegorz Matławski 2020-08-18 09:38:19
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych w Goleniowie, na terenie działek: nr 239/2w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie i nr 41 w obrębie nr 6 w Goleniowie. Kamila Buksik 2020-08-18 08:48:33
Protokół Nr VII z dnia 02 lipca 2020 r. Monika Jasińska 2020-08-18 08:26:51
Protokół Nr 06/20 z 21 lipca 2020 r. Justyna Miturska 2020-08-18 08:22:29
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Profi- Med. Sp. z.o.o. Kamila Janiszewska 2020-08-17 09:57:33
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Profi- Med. Sp. z.o.o. Kamila Janiszewska 2020-08-17 09:57:02
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. Joanna Chilkiewicz 2020-08-13 16:05:51