Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 06/20 z 28 lipca 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-07 08:50:46
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia terenu ruin kaplicy Św. Jerzego w Goleniowie, na terenie działki nr 91 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie Kamila Buksik 2020-08-07 08:12:42
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działce nr 138/3 w obrębie geodezyjnym Białuń Kamila Buksik 2020-08-06 12:58:37
Zarządzenie nr 195/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2020-08-06 10:59:15
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną   na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów Joanna Chilkiewicz 2020-08-05 15:31:01
Obwieszczenie -zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną  na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2020-08-05 15:25:16
Obwieszczenie -zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną  na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2020-08-05 15:24:28
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Joanna Chilkiewicz 2020-08-05 15:19:19
Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2020-08-05 15:09:16
Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2020-08-05 15:09:02
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na terenie działki nr 157/2, obręb Miękowo gmina Goleniów. - dokument usunięty Emilia Pędzisz 2020-08-05 10:37:06
Informacja - Nadzór Wodny w Goleniowie informuje o wniesieniu przez kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania przebudowy przepustu o długości 9,00m, w ciągu komunikacyjnym pasa drogowego oznaczonego jako działka nr 4, obręb Łaniewo, gmina Goleniów zlokalizowanym na wodach płynących oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 26, nr 27, obręb Łaniewo, gmina Goleniów. Emilia Pędzisz 2020-08-05 10:35:29
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, usytuowanym w Goleniowie w pobliżu placu J. Piłsudskiego i ulicy Dworcowej Joanna Kraszkiewicz 2020-08-04 14:19:59
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - wrzesień 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-04 13:53:22
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady - wrzesień 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-08-04 13:52:46
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-08-04 13:11:07
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-08-04 13:10:50
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów Joanna Kraszkiewicz 2020-08-04 13:10:33
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.08.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Bór. Łukasz Posieczek 2020-08-04 09:58:10
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Profi- Med. Sp. z.o.o. Ewelina Jarmoła 2020-08-03 15:17:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 128 i 129/21 w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-31 14:49:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 741/8 w obrębie Żdżary i 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-31 14:29:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 203/38, 203/56, 203/45 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-31 14:18:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działki nr 451 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-31 14:10:43
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich Ewelina Jarmoła 2020-07-31 14:10:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 96 i 97/2 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-31 13:50:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 79 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-31 13:35:54
Oszacowanie 6 nieruchomości położonych w Goleniowie przy Placu Strażackim, dla których w 2019 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-07-31 10:15:16
Oszacowanie 6 nieruchomości położonych w Goleniowie przy Placu Strażackim, dla których w 2019 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Joanna Kraszkiewicz 2020-07-31 10:15:12
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 05 sierpnia 2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-07-30 15:05:58
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na terenie działki nr 157/2, obręb Miękowo gmina Goleniów. - dokument usunięty Emilia Pędzisz 2020-07-30 15:02:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-07-30 15:02:03
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na terenie działki nr 157/2, obręb Miękowo gmina Goleniów. Emilia Pędzisz 2020-07-30 15:01:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.polegającej na - dokument usunięty Kamila Buksik 2020-07-30 15:00:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.polegającej na - dokument usunięty Kamila Buksik 2020-07-30 14:59:19
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej i budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, na terenie działek nr: 186/2, 186/1, 186/3, 137/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna . Kamila Buksik 2020-07-30 12:56:09
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, usytuowanym w Goleniowie w pobliżu placu J. Piłsudskiego i ulicy Dworcowej Joanna Kraszkiewicz 2020-07-30 08:57:04
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, usytuowanym w Goleniowie w pobliżu placu J. Piłsudskiego i ulicy Dworcowej Joanna Kraszkiewicz 2020-07-30 08:56:53
Informacja o wynikach naboru: Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2020-07-29 15:04:14
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 05.08.2020 r. do 09.09.2020 r. Paulina Kładko-Krześniak 2020-07-29 14:49:28