herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-05-16 12:10:48
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-16 11:36:52
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-16 11:36:15
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-16 11:35:08
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 maja 2018 r. zostało wydanie postanowienie o sprostowaniu zapisu w decyzja P ? 13, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie 2 kortów ziemnych w technologii:? sztuczna mączka? zadaszonych halami łukowymi na części istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 113 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami ? teren inwestycji oznaczony na załączniku graficznym ( inwestycja poza użytkiem Ls). Sprostowano zapis dotyczący wysokości obiektów z max. 8,5m na max. 9,0m. na wniosek: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie . Kamila Buksik 2018-05-16 09:30:35
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-05-16 09:30:34
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-05-16 09:27:27
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej Kamila Janiszewska 2018-05-16 09:27:07
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Lewandowska 2018-05-16 09:13:42
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-15 13:50:19
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-15 13:50:08
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-15 13:49:40
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-15 13:49:13
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-15 13:48:32
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-15 13:03:16
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-15 13:00:22
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-15 12:59:59
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-15 12:59:36
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-15 12:58:52
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-15 12:58:27
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2018-05-15 12:55:13
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2018-05-15 12:53:00
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-05-15 12:06:49
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-05-15 12:05:50
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 15.05.2018 - 30.05.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-05-15 09:31:18
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2018-05-14 11:46:02
Zarządzenie NR 117/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Karolina Lasocka 2018-05-14 11:37:27
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-14 10:54:48
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-05-14 10:54:03
Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-14 10:16:08
Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-05-14 10:15:40
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:43:13
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:43:11
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:42:30
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:36:32
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:33:57
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:33:47
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:26:19
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:26:17
Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Ewelina Jarmoła 2018-05-11 15:26:08