Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2019-04-18 15:19:29
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Aleksandra Modrzejewska 2019-04-18 14:24:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Aleksandra Modrzejewska 2019-04-18 14:23:41
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań polegających na budowie ciągów komunikacyjnych Joanna Wojtanek 2019-04-18 14:16:42
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie Edyta Tomala 2019-04-18 14:11:24
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie Edyta Tomala 2019-04-18 14:10:58
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-04-18 13:01:33
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Aleksandra Modrzejewska 2019-04-18 12:49:10
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Aleksandra Modrzejewska 2019-04-18 12:48:27
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-04-18 12:46:51
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-04-18 12:46:48
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-04-18 12:44:51
Protokół Nr 02/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Monika Kowalczuk 2019-04-18 12:44:38
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Goleniów" Aleksandra Modrzejewska 2019-04-18 12:42:33
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-34 z dnia 16 lipca 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele dydaktyczne i przebudowie budynków szkoły wraz z infrastrukturą, na terenie działki nr 257/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. rozszerzenia inwestycji o działki nr 255 i 256/3, obręb geodezyjny Komarowo . Kamila Buksik 2019-04-18 12:18:50
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:14:20
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:13:51
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:13:27
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nienależytego nadzoru nad realizacją Zarządzenia nr 129/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:13:04
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na niepodejmowanie działań w sprawie rozwiązania problemu dostępu do wody zdatnej do spożycia Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:12:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:12:05
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:11:39
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie projektu budowlanego na remont kościoła filialnego p.w. Opieki św. Józefa w Stawnie Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:11:19
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:09:12
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont witraży kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:08:50
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą ?Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od placu zabaw, wzdłuż ul. Szczecińskiej do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą w Kliniskach Wielkich (działka nr 103/6 obręb Kliniska Wielkie) Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:05:33
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:05:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2018 r. Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:04:33
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:03:34
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2018 Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:03:05
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie w 2018 roku Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:02:25
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:01:14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:00:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-04-18 12:00:22
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2019-04-18 11:41:38
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-04-18 11:40:21
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2019-04-18 11:39:47
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2019-04-18 11:39:18
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Justyna Grabia 2019-04-18 11:39:15
Informacja o zwołaniu sesji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2019-04-18 11:37:13