herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku Kamila Janiszewska 2019-01-14 09:11:07
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 09:03:53
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 09:03:21
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 09:03:08
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 09:03:02
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 09:00:01
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 08:59:55
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 08:59:34
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-14 08:59:06
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019r. została wydana decyzja P ? 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie na terenie działki oznaczonej nr 2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. na wniosek: Gminy Goleniów Kamila Buksik 2019-01-14 08:31:43
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Edyta Guzikiewicz 2019-01-11 15:01:03
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Edyta Guzikiewicz 2019-01-11 15:00:46
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2019-01-11 14:53:57
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2019-01-11 14:53:39
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego Edyta Guzikiewicz 2019-01-11 14:52:43
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego Edyta Guzikiewicz 2019-01-11 14:52:19
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.:NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2019-01-11 10:29:10
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.:NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2019-01-11 10:28:53
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.:NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2019-01-11 10:27:55
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a Ewelina Jarmoła 2019-01-10 13:30:34
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a Ewelina Jarmoła 2019-01-10 13:29:29
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a Ewelina Jarmoła 2019-01-10 13:28:05
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a Ewelina Jarmoła 2019-01-10 13:27:59
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a Ewelina Jarmoła 2019-01-10 13:27:34
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a Ewelina Jarmoła 2019-01-10 13:26:03
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ LEŚNIK Łukasz Posieczek 2019-01-10 13:21:43
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.:NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2019-01-10 11:15:09
Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.:NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2019-01-10 11:14:17
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Ewelina Jarmoła 2019-01-10 10:28:20
Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów Ewelina Jarmoła 2019-01-10 10:26:20
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2019-01-10 09:53:43
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351 Kamila Janiszewska 2019-01-10 09:53:00
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2019-01-10 09:41:13
Rok 2019 Edyta Guzikiewicz 2019-01-10 09:41:01
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2019-01-10 09:40:35
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ PUSZCZA Łukasz Posieczek 2019-01-10 08:58:53
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ LEŚNIK Łukasz Posieczek 2019-01-10 08:58:11
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ SZARAK Łukasz Posieczek 2019-01-10 08:56:58
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym KŁ ORZEŁ Łukasz Posieczek 2019-01-10 08:56:28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o interwencyjnym polowaniu zbiorowym WKL ŁOŚ Łukasz Posieczek 2019-01-10 08:55:49