Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-06-07 14:42:25
Protokół Nr II/19 z dnia 14 marca 2019 r. Monika Kowalczuk 2019-06-07 13:20:33
Protokół Nr I/19 z dnia 07 marca 2019 r. Monika Kowalczuk 2019-06-07 13:19:47
Protokoły z posiedzeń sesji Goleniowskiej Rady Seniorów Monika Kowalczuk 2019-06-07 13:19:25
Protokół Nr I/19 z dnia 07 marca 2019 r. - dokument usunięty Monika Kowalczuk 2019-06-07 13:17:34
Protokół Nr I/19 z dnia 07 marca 2019 r. - dokument usunięty Monika Kowalczuk 2019-06-07 13:17:12
Budowa dróg na Placu Strażackim w Helenowie Aleksandra Modrzejewska 2019-06-07 12:38:40
Budowa dróg na Placu Strażackim w Helenowie Aleksandra Modrzejewska 2019-06-07 12:37:37
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka rowerowa Goleniów - Żdżary" Aleksandra Modrzejewska 2019-06-07 11:59:51
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka rowerowa Goleniów - Żdżary" Aleksandra Modrzejewska 2019-06-07 11:58:45
Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-07 11:37:47
Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-07 11:32:34
Oszacowanie wartości 117 nieruchomości gruntowych- sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości prawa własności- na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty za przekształcenie oraz ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie Joanna Wojtanek 2019-06-06 13:58:12
Oszacowanie wartości 117 nieruchomości gruntowych- sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości prawa własności- na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty za przekształcenie oraz ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie Joanna Wojtanek 2019-06-06 13:58:04
Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-06 13:40:52
Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-06 13:39:19
IX sesja w dniu 29 maja 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:39:32
Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:39:07
Uchwała Nr IX/117/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:26:45
Uchwała Nr IX/116/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 maja 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:26:12
Uchwała Nr IX/115/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:25:29
Uchwała Nr IX/114/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wydanego zarządzenia nr 20/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:25:00
Uchwała Nr IX/113/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:24:29
Uchwała Nr IX/112/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:23:57
Uchwała Nr IX/111/19 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:23:29
Uchwała Nr IX/110/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:21:17
Uchwała Nr IX/109/19 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz ewentualną likwidację kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego - w ramach zadań: p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I: miejscowość Żółwia Błoć" Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:20:14
Uchwała Nr IX/108/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:19:06
Uchwała Nr IX/107/19 w sprawie zniesienia pomnika przyrody Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:18:37
Uchwała Nr IX/106/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg na Placu Strażackim w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:18:10
Uchwała Nr IX/105/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kalinowej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:17:35
Uchwała Nr IX/104/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:16:42
Uchwała Nr IX/103/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Arkadiusz Sell 2019-06-06 11:16:07
Uchwała Nr IX/102/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok" Arkadiusz Sell 2019-06-06 10:53:41
Uchwała Nr IX/101/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowi Arkadiusz Sell 2019-06-06 10:52:37
Uchwała Nr IX/100/19 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Jerzemu Kowalskiemu Arkadiusz Sell 2019-06-06 10:51:17
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2019r. w sprawie włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów Agnieszka Miturska 2019-06-06 10:43:06
Zarządzenie 158/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Nowogardzkiej 7/1 Agnieszka Miturska 2019-06-06 10:35:08
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 221/238, 221/27, 221/266, 73/5 w obrębie geodezyjnym Załom. Kamila Buksik 2019-06-06 10:25:48
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2019-06-06 09:38:57