herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-06 14:26:53
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-06 14:25:43
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-06 14:25:11
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-06 14:24:11
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-06 14:23:53
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-11-06 14:23:24
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-11-06 14:05:11
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-11-06 14:05:05
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie wigilijne Edyta Guzikiewicz 2018-11-06 13:03:23
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-06 12:45:53
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-06 12:45:50
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-06 12:44:36
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-06 12:44:00
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-06 12:43:49
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 70, 103/6, 105/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Kamila Buksik 2018-11-06 12:24:40
Modernizacja Nawierzchni Ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-11-06 12:08:37
Modernizacja Nawierzchni Ul. Kordeckiego w Goleniowie Justyna Grabia 2018-11-06 12:08:04
Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-06 11:38:10
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Rzemieślnik w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-05 15:17:17
Dyrektor zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-05 15:15:36
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny księgowy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-05 15:13:26
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny księgowy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej - dokument usunięty Marta Kachniarz 2018-11-05 15:10:18
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny księgowy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej - dokument usunięty Marta Kachniarz 2018-11-05 15:08:31
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-11-05 09:52:27
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2018-11-05 09:52:07
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce pobytu na polowaniu KŁ Moczary Łukasz Posieczek 2018-11-02 14:20:08
Informacja o wynikach naboru: Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-02 13:59:42
Informacja Burmistrza Gminy Goleniów o wynikach konsultacji ogłoszonych na podstawie Zarządzenia Nr 251/2018 z dnia 09.10.2018 r. Łukasz Posieczek 2018-11-02 12:52:36
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 29.10.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją wodociągową, teletechniczną i elektryczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działek nr 135,145/1,144/1,143 i 43/3 obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów. Karolina Lasocka 2018-11-02 11:52:47
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-02 11:29:55
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-02 11:29:53
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-02 11:29:00
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-02 11:28:45
Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Izabela Szturo 2018-11-02 11:28:34
Protokół Nr XIX/18 z dnia 01.10.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-11-02 09:54:56
Protokół Nr 07/18 z dnia 17.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-11-02 09:54:04
Obwieszczenie- zawiadamia się, strony postępowania że w dniu 22 października 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice. Joanna Chilkiewicz 2018-10-31 15:34:42
Protokół Nr 07/18 z posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 02 października 2018 r. Monika Jasińska 2018-10-31 15:06:49
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - listopad 2018 r. Monika Jasińska 2018-10-31 14:32:18
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - listopad 2018 r. Monika Jasińska 2018-10-31 14:31:40