Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

?OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

      Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.)
i art. 39, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1, art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.                z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XVIII/324/13 Rady Miejskiej                  w Goleniowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów”

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

      projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przeznaczenie terenów na cele eksploatacji kruszywa naturalnego położonych w obrębie ewidencyjnym Miękowo oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach  od 27 listopada 2015 r. do 28 grudnia     2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  Goleniowie, Plac Lotników 1 w godzinach od 900 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium… odbędzie się dnia  17 grudnia 2015 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

      Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której  uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2016 r.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                      Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 17-11-2015 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2015 12:04