Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII-135-91 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 2016-09-23 13:18
dokument Uchwała Nr XII-146-91 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego RGiM 2016-04-19 08:49
dokument Uchwała Nr XII-145-91 w sprawie ustalenia diet oraz kosztów przejazdu dla sołtysów 2016-04-19 08:49
dokument Uchwała Nr XII-144-91 w sprawie wynagrodzeń dla Burmistrza i Zastępców Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów 2016-04-19 08:49
dokument Uchwała Nr XII-143-91 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-19 08:46
dokument Uchwała Nr XII-142-91 w sprawie udziału w kosztach zakupu aparatu rtg dla ZOZ w Goleniowie 2016-04-18 15:27
dokument Uchwała Nr XII-141-91 w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek 2016-04-18 15:25
dokument Uchwała Nr XII-140-91 w sprawie upoważenienia do zaciągania zobowiązań 2016-04-18 15:25
dokument Uchwała Nr XII-139-91 w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez WPEC-ZEC Goleniów 2016-04-18 15:24
dokument Uchwała Nr XII-138-91 w sprawie częściowej zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Goleniów 2016-04-18 15:22
dokument Uchwała Nr XII-137-91 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na rok 1991 2016-04-18 15:21
dokument Uchwała Nr XII-136-91 w sprawie przekazania nieruchomości 2016-04-18 15:20
dokument Uchwała Nr XII-135-91 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 2016-04-18 15:19
dokument Uchwała Nr XII-134-91 w sprawie przejęcia nieruchomości 2016-04-18 15:19
dokument Uchwała Nr XII-133-91 w sprawie przystąpienia do spółki 2016-04-18 15:18
dokument Uchwała Nr XII-132-91 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Miast i Gmin Morskich 2016-04-18 15:17
dokument Uchwała Nr XI-131-91 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Miasta Goleniów do przejmowania gruntów Państowego Funduszu Ziemi 2016-04-18 15:16
dokument Uchwała Nr XI-130-91 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa komunalnego 2016-04-18 15:14
dokument Uchwała Nr XI-129-91 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Goleniowie 2016-04-18 15:13
dokument Uchwała Nr X-128-91 w sprawie współpracy z zagranicą 2016-04-18 15:12
dokument Uchwała Nr X-127-91 w sprawie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2016-04-18 15:11
dokument Uchwała Nr X-126-91 w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa 2016-04-18 15:10
dokument Uchwała Nr IX-125-91 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2016-04-18 15:09
dokument Uchwała Nr IX-124-91 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną RGiM w Goleniowie 2016-04-18 15:08
dokument Uchwała Nr IX-123-91 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2016-04-18 15:07
dokument Uchwała Nr IX-121-91 w sprawie likwidacji Przedszkola w Komarowie 2016-04-18 15:07
dokument Uchwała Nr IX-120-91 w sprawie przejęcia gruntów Państwowego Funduszu Ziemi 2016-04-18 14:27
dokument Uchwała Nr IX-119-91 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2016-04-18 14:26
dokument Uchwała Nr VIII-118-91 w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w domach stanowiących własność gminy 2016-04-18 14:25
dokument Uchwała Nr VIII-117-91 w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa 2016-04-18 14:24
dokument Uchwała Nr VIII-116-91 w sprawie przeniesienia dochodów budżetowych między działami w budżecie gminy i miasta na 1991 r. 2016-04-18 14:24
dokument Uchwała Nr VIII-115-91 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na 1991 r. 2016-04-18 14:22
dokument Uchwała Nr VIII-114-91 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na 1991 r. 2016-04-18 14:21
dokument Uchwała Nr VIII-113-91 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za okres I półrocza 1991 r. 2016-04-18 14:19
dokument Uchwała Nr VII-112-91 zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania dotychczasowych sołectw 2016-04-18 14:18
dokument Uchwała Nr VII-111-91 w sprawie przystąpienia do Odrzańskiego Związku Morsko - Rzecznego "Pomerania" 2016-04-18 14:17
dokument Uchwała Nr VII-110-91 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa RGiM 2016-04-18 14:16
dokument Uchwała Nr VII-109-91 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Miasta do negocjowania warunków umowy 2016-04-18 14:15
dokument Uchwała Nr VI-108-91 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Goleniowie 2016-04-18 14:14
dokument Uchwała Nr VI-107-91 opinia w sprawie oddziału dziecięcego szpitala ZOZ w Goleniowie 2016-04-18 14:14
dokument Uchwała Nr V-106-91 w sprawie podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Goleniowie 2016-04-18 14:13
dokument Uchwała Nr V-105-91 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między działami i rozdziałami 2016-04-18 14:12
dokument Uchwała Nr V-104-91 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2016-04-18 14:11
dokument Uchwała Nr V-103-91 w sprawie odpłatności za żłobek 2016-04-18 14:10
dokument Uchwała Nr V-102-91 w sprawie prowadzenia działalności Żłobka Miejskiego w Goleniowie, wyodrębnionego ze struktury organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Goleniowie 2016-04-18 14:09
dokument Uchwała Nr V-101-91 w sprawie likwidacji przedszkola 2016-04-18 14:08
dokument Uchwała Nr IV-100-91 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2016-04-18 13:42
dokument Uchwała Nr IV-99-91 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta 2016-04-18 13:41
dokument Uchwała Nr IV-98-91 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 1990 rok 2016-04-18 14:04
dokument Uchwała Nr IV-97-91 w sprawie utworzenia Związku Gmin w celu ich komputeryzacji 2016-04-18 13:39
dokument Uchwała Nr IV-96-91 w sprawie przejęcia gruntów Państwowego Funduszu Ziemi 2016-04-18 13:38
dokument Uchwała Nr IV-95-91 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2016-04-18 13:37
dokument Uchwała Nr IV-94-91 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości miesięcznych czynszów za lokale użytkowe 2016-04-18 13:36
dokument Uchwała Nr IV-93-91 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2016-04-18 13:35
dokument Uchwała Nr IV-92-91 w sprawie współpracy z zagranicą 2016-04-18 13:35
dokument Uchwała Nr IV-91-91 w sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej "Zachodniopomorskie Towarzystwo Telekomunikacyjne" 2016-04-18 13:29
dokument Uchwała Nr IV-90-91 w sprawie ustalenia statutu Fundacji "Pomoc Służbie Zdrowia" 2016-04-18 13:28
dokument Uchwała Nr III-89-91 w sprawie likwidacji ulicy Tartacznej 2016-04-18 13:27
dokument Uchwała Nr III-88-91 w sprawie podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Goleniowie 2016-04-18 13:26
dokument Uchwała Nr III-87-91 w sprawie ustalenia diet oraz kosztów przejazdu dla sołtysów 2016-04-18 13:26
dokument Uchwała Nr III-86-91 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 1991 rok 2016-04-18 13:23
dokument Uchwała Nr III-85-91 w sprawie opłaty administracyjnej za czynności koordynacyjne związane z wydaniem opinii w sprawie instalacji ogrzewania gazowego w mieszkaniach 2016-04-18 13:22
dokument Uchwała Nr III-84-91 w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich w Goleniowie 2016-04-18 13:21
dokument Uchwała Nr II-83-91 w sprawie wyboru uzupełniającego Delegata do Sejmiku Samorządowego w Szczecinie 2016-04-18 13:21
dokument Uchwała Nr II-82-91 w sprawie powołania Komisji Statutowej przy Radzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-18 13:16
dokument Uchwała Nr II-81-91 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-18 13:15
dokument Uchwała Nr II-80-91 w sprawie zmiany nazw urzędowych niektórych ulic Goleniowa 2016-04-18 12:21
dokument Uchwała Nr II-79-91 w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy 2016-04-18 12:21
dokument Uchwała Nr II-78-91 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-04-18 12:19
dokument Uchwała Nr II-77-91 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-04-18 12:18
dokument Uchwała Nr I-76-91 w sprawie ustanowienia diety dla Przewodniczącego RGiM 2016-04-18 12:16
dokument Uchwała Nr I-75-91 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-18 12:14
dokument Uchwała Nr I-74-91 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta na 1991 r. 2016-04-18 12:13
dokument Uchwała Nr I-73-91 w sprawie wyboru uzupełniającego członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie 2016-04-18 12:12
dokument Uchwała Nr I-72-16 w sprawie pozytywnej opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolnicze 2016-04-18 12:11
dokument Uchwała Nr I-71-91 w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 2016-04-18 12:10
dokument Uchwała Nr I-70-91 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-04-18 12:09
dokument Uchwała Nr I-69-91 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-18 12:08
dokument Uchwała Nr I-68-91 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów 2016-04-18 12:08