Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII-260-93 w sprawie udzielenia poręczenia na spłatę kredytu 2016-04-20 12:45
dokument Uchwała Nr VII-259-93 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa 2016-04-20 12:44
dokument Uchwała Nr VII-258-93 w sprawie: korekty budżetu gminy i miasta na rok 1993 2016-04-20 12:43
dokument Uchwała Nr VII-257-93 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-20 12:42
dokument Uchwała Nr VII-256-93 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta i gminy Goleniów do kategorii dróg zakładowych 2016-04-20 12:40
dokument Uchwała Nr VI-254-93 w sprawie wybicia medali z okazji 725 rocznicy nadania praw miejskich Goleniowowi 2016-04-20 12:32
dokument Uchwała Nr VI-253-93 w sprawie przywrócenia pierwotnego kształtu pomnika "Pomnik Niepodległości w Hołdzie Walczącym o Wolność i Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej" 2017-10-06 14:40
dokument Uchwała Nr VI-252-93w sprawie pokrycia kosztów wykonania sztandaru Gminy 2016-04-20 12:30
dokument Uchwała Nr VI-251-93 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-04-20 12:29
dokument Uchwała Nr VI-250-93 w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa nie podlegających komunalizacji 2016-04-20 12:28
dokument Uchwała Nr VI-249-93 w sprawie zmiany do Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleniów pod nazwą: Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rurzyca, Kliniska, Pucice 2016-09-23 09:42
dokument Uchwała Nr VI-248-93 w sprawie opłaty administracyjnej 2016-04-20 12:25
dokument Uchwała Nr V-247-93 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia i spłaty zobowiązania 2016-04-20 12:24
dokument Uchwała Nr V-246-93 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na rok 1993 2016-04-20 12:23
dokument Uchwała Nr V-245-93 w prawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na II półrocze 1993r. 2016-04-20 12:21
dokument Uchwała Nr V-244-93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za okres I półrocza 1993 roku 2016-04-20 12:18
dokument Uchwała Nr V-243-93 w sprawie skargi z dnia 30 sierpnia 1993r. na orzeczenie nadzorcze wojewody Szczecińskiego z dnia 29 lipca 1993r. sygn. 4 GB-0914-45-93 dotyczącej stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 24 czerwca 1993r. Nr IV-237-93 2016-04-20 12:16
dokument Uchwała Nr V-242-93 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych 2016-04-20 12:15
dokument Uchwała Nr V-241-93 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-20 12:14
dokument Uchwała Nr V-240-93 w sprawie nabycia przedszkola w Mostach 2016-04-20 12:13
dokument Uchwała Nr IV-239-93 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów w głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2016-04-20 11:57
dokument Uchwała Nr IV-238-93 w sprawie odpłatności za żłobek 2016-04-20 11:55
dokument Uchwała Nr IV-237-93 w sprawie ustalenia na terenie gminy i miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow.4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedazy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 2016-04-20 11:51
dokument Uchwała Nr IV-236-93 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy dotychczasowym posiadaczom 2016-04-20 11:46
dokument Uchwała Nr IV-235-93 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania 2016-04-20 11:39
dokument Uchwała Nr IV-234-93 w sprawie ustanowienia płatnych parkingów na terenie miasta Goleniów 2016-04-20 11:36
dokument Uchwała Nr IV-233-93w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 2016-04-20 11:35
dokument Uchwała Nr III-232-93 w sprawie korekty budżetu gminy i miasta na rok 1993 2016-04-20 11:34
dokument Uchwała Nr IV-231-93 w sprawie utworzenia KOMUNALNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO "POMERANIA" 2016-04-20 11:32
dokument Uchwała Nr III-230-93 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji RGiM w Goleniowie 2016-04-20 11:18
dokument Uchwała Nr III-229-93 w sprawie poręczenia na zaciągnięcie kredytu 2016-04-20 11:17
dokument Uchwała Nr III-228-93 w sprawie poręczenia na zaciągnięcie kredytu 2016-04-20 11:16
dokument Uchwała Nr III-227-93 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 15-16-93 Zarządu Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 23 kwietnia 1993 roku 2016-04-20 11:15
dokument Uchwała Nr III-226-93 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego 2016-04-20 11:14
dokument Uchwała Nr III-225-93w sprawie udzielenia absolutorium 2016-04-20 11:12
dokument Uchwała Nr III-224-93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 1992 rok 2016-04-20 11:32
dokument Uchwała Nr III-223-93 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-146-91 RGiM z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego RGiM 2016-04-20 11:10
dokument Uchwała Nr III-222-93 w sprawie waloryzacji diet 2016-04-20 11:10
dokument Uchwała Nr III-221-93 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany zakwalifikowania drogi Pl. Józefa Piłsudskiego na terenie Gminy i Miasta w Goleniowie z drogi zakładowej do kategorii drogi lokalnej miejskiej 2016-04-20 11:09
dokument Uchwała Nr III-220-93 w sprawie ustalania cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-04-19 14:31
dokument Uchwała Nr III-219-93 w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze 2016-04-19 14:30
dokument Uchwała Nr III-218-93 w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali handlowych i usługowych oraz określenia zasad zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2016-04-19 14:27
dokument Uchwała Nr II-217-93 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki i Ekonomii RGiM w Goleniowie 2016-04-19 14:25
dokument Uchwała Nr II-216-93 w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki i Ekonomii RGiM w Goleniowie 2016-04-19 14:24
dokument Uchwała Nr II-215-93 w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-19 14:22
dokument Uchwała Nr II-214-93 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kliniska Wielkie 2016-04-19 14:21
dokument Uchwała Nr II-213-93 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na rok 1993 2016-09-22 15:02
dokument Uchwała Nr II-212-93 w sprawie odpłatności za żłobek 2016-04-19 14:19
dokument Uchwała Nr II-211-93 w sprawie wystąpienia ze spółki akcyjnej "Zachodniopomorskie Towarzystwo Telekomunikacyjne" 2016-04-19 14:18
dokument Uchwała Nr I-210-93 w sprawie nabycia gruntów Skarbu Państwa nie podlegających komunalizacji 2016-04-19 14:18
dokument Uchwała Nr II-209-93 w sprawie przystąpienia do wykonania aktualizacji Miejscowego Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Goleniów 2016-04-19 14:09
dokument Uchwała Nr I-208-93 w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa RGiM w Goleniowie 2016-04-19 14:07
dokument Uchwała Nr I-207-93 w sprawie zmian na stanowiskach przewodniczących niektórych stałych komisji RGiM w Goleniowie 2016-04-19 14:06
dokument Uchwała Nr I-206-93 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-04-19 14:05
dokument Uchwała Nr I-205-93 w sprawie wyrażenia opinii 2016-04-19 14:00
dokument Uchwała Nr I-204-93 w sprawie poręczenia kredytu 2016-04-19 13:59
dokument Uchwała Nr I-203-93 w sprawie likiwidacji Zespołu Uslug Projektowych w Goleniowie 2016-04-19 13:55
dokument Uchwała Nr I-202-93 w sprawie zwolnień od podatków od środków transportowych 2016-04-19 13:54
dokument Uchwała Nr I-201-93 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej 2016-04-19 13:53
dokument Uchwała Nr I-200-93 zmieniająca uchwałę w sprawie oznakowania taksówek 2016-04-19 13:51
dokument Uchwała Nr I-199-93 w sprawie ustalenia cen umownych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-04-19 13:50
dokument Uchwała Nr I-198-93 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na I półrocze 1993r. 2016-04-19 13:47
dokument Uchwała Nr I-197-93 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1993 rok 2016-04-19 13:45
dokument Uchwała Nr I-196-93 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składek podatku od posiadania psów 2016-04-19 13:44
dokument Uchwała Nr I-195-93 w sprawie : przystąpienia Gminy Goleniów do komputerowego związku celowego "System informatyczny gmin Pomorza Zachodniego - SIGPOZ " 2016-04-19 13:42